Αρχείο για Οκτωβρίου 4th, 2011

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

1. Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2011-2012 εισάγονται στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου οι Ερευνητικές Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών, που υλοποιεί βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, όπως αυτές εξειδικεύονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», που είναι ήδη διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr).

Στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών μπορούν κατ? αρχήν να συμμετέχουν, οι καθηγητές Λυκείου όλων των ειδικοτήτων και προς τούτο η Ερευνητική Εργασία ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των ειδικοτήτων. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Δείτε τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες που δίνονται από το ΥΠΔΒΜΘ για τα μαθήματα Τεχνολογία Επικοινωνιών της Β΄Τεχνολογικής κατεύθυνσης, Εφαρμογές Υπολογιστών (Επιλογής στη Β΄ ή στη Γ΄ γενικού Λυκείου) και Πολυμέσα (Επιλογής στη Γ΄ Λυκείου).

 

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou