Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1913

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας κ. Βλαδίμηρος. 03-06-1888.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Μακάριος. 12-02-1884.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Αγαθάγγελος. 10-09-1889. (Εκλογή 22-12-1913, από Λιθουανίας).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 05-08-1890.
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Τβερ και Κάσιν Αντώνιος. 14-09-1895.
  Έδρα Τβερ.

 4. Ο Τούλας και Μπελιώβου Παρθένιος. 10-10-1899.
  Έδρα Τούλα.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Τύχων. 26-05-1903. (Προαγωγή 21-02-1913).
  Έδρα Κοστρομά.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιωακείμ. 14-01-1896.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Δημήτριος. 02-02-1903.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Θεοδόσιος. 23-03-1903.
  Έδρα Σμολένσκ.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Γεώργιος, 01-07-1906. (Εκλογή 13-05-1913, από Γιαμβούργου).
  Έδρα Καλούγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Τρύφων. 01-07-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 2. Ο Κίνεσμα Αρσένιος. 14-07-1902.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 3. Ο Κασίρας Ευδόκιμος. 04-01-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 4. Ο Σερπουχώβου Αναστάσιος. 29-06-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 5. Ο Γιουρέβου-Πόλσκη Ευγένιος. 16-12-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 6. Ο Μοζάισκ Βασίλειος. 09-03-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 7. Ο Ούγκλιτς Ιωσήφ. 15-03-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Θεόδωρος. 14-09-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 9. Ο Μπαλάχνας Γεννάδιος. 27-09-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 10. Ο Ρυμπίνσκ Σίλβεστρος. 04-04-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 11. Ο Στάριτσας Αρσένιος. 22-10-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 12. Ο Μιχαηλώβου Αμβρόσιος. 31-07-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 13. Ο Μούρομ Μητροφάνης. 15-07-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 14. Ο Βερεγίας Μόδεστος. 04-08-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο της Βερεγίας ιδρύθηκε στις 17-07-1913.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Νικάνωρ. 07-12-1897.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Φιλάρετος. 20-12-1898.
  Έδρα Βιάτκα.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 29-02-1904.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 4. Ο Βόλογδα και Τότμας Αλέξανδρος. 12-12-1904.
  Έδρα Βόλογδα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου Παύλος. 21-11-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ Αλέξιος. 05-09-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 3. Ο Σαραπούλ Μεθόδιος. 12-04-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 4. Ο Βέλσκ Αντώνιος. 17-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 5. Ο Καργκοπόλ Βαρσανούφιος. 26-08-1910. (Εκλογή 13-11-1913, από Πινέγκας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ολονέτς.

 6. Ο Πινέγκας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αρχαγγέλου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο της Πινέγκας ιδρύθηκε στις 14-02-1913 στη θέση του καταργηθέντος Βικαριάτου του Κεμ. Την ίδια ημέρα εξελέγη Επίσκοπος Πινέγκας ο Κεμ Βαρσανούφιος, ο οποίος στις 13-11-1913 εξελέγη Επίσκοπος Καργκοπόλ.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 03-06-1888.
  Έδρα Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Αρσένιος. 28-02-1899.
  Έδρα Νόβγκοροντ.

 2. Ο Φινλανδίας και Βιμπόργου Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Βίμποργκ.

 3. Ο Ρίγας και Μιτάβας Ιωάννης. 28-04-1902.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ευσέβιος. 28-05-1906.
  Έδρα Πσκώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νάρβας Νίκανδρος. 10-07-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κυριλλώβου Ιωαννίκιος. 30-09-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Γκντώβου Βενιαμίν. 24-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 4. Ο Γιαμβούργου Αναστάσιος. 04-03-1912. (Εκλογή 30-05-1913, από Τσιστοπόλεως).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 5. Ο Σερντοπόλ (Σορταβάλλας) Κυπριανός. 10-03-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιμπόργου.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Σερντοπόλ ιδρύθηκε στις 14-02-1913.

 6. Ο Τιχβίν Αλέξιος. 28-04-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 7. Ο Κρονστάνδης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Αναστάσιος. 06-06-1882. (+ 01-05-1913).
  Έδρα Βορόνεζ.

 2. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Τύχων. 02-02-1892. (Εκλογή 13-05-1913, από Καλούγας. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Βορόνεζ.

 3. Ο Κούρσκ και Ομπογιάνου Στέφανος. 27-01-1902.
  Έδρα Κούρσκ.

 4. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Κύριλλος. 06-08-1904. (Προαγωγή 06-05-1913).
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μητροφάνης. 29-01-1906.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Ορέλ και Σέβσκ Γρηγόριος. 09-05-1907.
  Έδρα Ορέλ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορόνεζ.

 2. Ο Γέλετς Μητροφάνης. 02-05-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ορέλ.

 3. Ο Κρασνοσλομπόδσκ Γρηγόριος. 11-07-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πένζας.

 4. Ο Μπελγορόδου Νικόδημος. 09-01-1911. (Εκλογή 15-11-1913, από Ρίλσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

 5. Ο Κοζλώβου Ζηνόβιος. 11-12-1911. (Εκλογή 17-01-1913, από Ισμαήλ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

 6. Ο Ρίλσκ Θεοφάνης. 15-12-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κούρσκ.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Ιάκωβος. 28-04-1891.
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Πιτιρίμ. 17-07-1894. (Εκλογή 22-12-1913, από Βλαδικαυκάσου).
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Συμεών. 31-10-1893. (+ 20-11-1913).
  Έδρα Σαμάρα.

 2. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Νικόδημος. 25-07-1895. (Εκλογή 08-03-1913, από Πόλοτσκ).
  Έδρα Άστραχαν.

 3. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Βενιαμίν. 26-10-1897.
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

 4. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Αλέξιος. 30-05-1904.
  Έδρα Σαράτωβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ Τύχων. 14-01-1901.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαμάρας.

 2. Ο Τσεμποξάρυ Μιχαήλ. 30-08-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 3. Ο Τσαρέβου Ιννοκέντιος. 24-02-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αστραχανίου.

 4. Ο Βόλσκ Δοσίθεος. 18-01-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

 5. Ο Αλατίρσκ Ναζάριος. 01-07-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σιμπίρσκ.

 6. Ο Πετρώβου Διονύσιος. 06-08-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

 7. Ο Τσιστοπόλεως Ανατόλιος. 29-06-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 8. Ο Μαμαντίς (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Αγαθόδωρος. 28-02-1888.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 18-08-1891.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Αντωνίνος. 02-03-1903. (Εκλογή 22-12-1913, από π. Νάρβας).
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πιατιγκόρσκ Δαυΐδ. 04-11-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδικαυκάσου.

 2. Ο Γέισκ Ιωάννης. 03-02-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σταυρουπόλεως.

 3. Ο Αξάη Ερμογένης. 09-05-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

 4. Ο Αλεξανδρόβσκογε Μιχαήλ. 03-07-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Σταυρουπόλεως.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Τουργκάη Θεοδόσιος. 30-11-1903.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Παλλάδιος. 06-12-1903.
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Μητροφάνης. 17-09-1906.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 4. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Ανδρέας. 04-10-1907. (Εκλογή 22-12-1913, από Σουχούμης).
  Έδρα Ουφά.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσελιάμπινσκ Διονύσιος. 14-09-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ορενβούργου.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Αλτάισκ Μεθόδιος. 02-06-1894.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Όμσκ και Παυλουπόλεως Ανδρόνικος. 05-11-1906. (Εκλογή 08-03-1913, από Τιχβίν).
  Έδρα Όμσκ.

 3. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Βαρνάβας. 28-08-1911. (Εκλογή 13-11-1913, από Καργκοπόλ).
  Έδρα Τομπόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Ιννοκέντιος. 03-04-1905.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Σεμιμπαλαντίνσκ Κυπριανός. 04-12-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Όμσκ.

 3. Ο Μπαρναούλης Ευθύμιος. 18-03-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 4. Ο Ακμόλας Μεθόδιος. 10-02-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Όμσκ.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο της Ακμόλας ιδρύθηκε στις 26-01-1913.

 5. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Καμτσάτκας Ευσέβιος. 26-01-1897.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Βερχολένσκ Σεραφείμ. 23-08-1898.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Ευγένιος. 27-11-1905.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Νίκων. 26-02-1906. (Εκλογή 26-01-1913, από Κρεμένετς).
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Ιωάννης. 11-05-1908.
  Έδρα Τσιτά.

 4. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Μελέτιος. 22-11-1908.
  Έδρα Γιακούτσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νικόλσκ Ουσσουρίησκ Παύλος. 24-06-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδιβοστόκ.

 2. Ο Κίρενσκ Ευγένιος. 20-01-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φλαβιανός. 02-02-1885.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αρσένιος. 17-05-1882.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Χερσώνος και Οδησσού Ναζάριος. 24-10-1893. (Εκλογή 08-03-1913, από Πολτάβας).
  Έδρα Οδησσός.

 3. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αντώνιος. 07-09-1897.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 4. Ο Χερσώνος και Οδησσού Δημήτριος. 28-06-1898. (+ 03-02-1913).
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Σεραφείμ. 10-04-1905.
  Έδρα Κισινιώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινοσλάβ και Μαριουπόλεως Αγαπητός. 07-04-1902.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 2. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Δημήτριος. 23-04-1902.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 3. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Σεραφείμ. 02-01-1905.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Θεοφάνης. 22-02-1909. (Εκλογή 08-03-1913, από Αστραχανίου).
  Έδρα Πολτάβα.

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Βασίλειος. 26-07-1909.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπάλτας Αμβρόσιος. 30-05-1904.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 2. Ο Κανέβου Ιννοκέντιος. 29-06-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 3. Ο Ελισαβετγκράδ Ανατόλιος. 10-12-1906.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 4. Ο Τσιγκιρίν Νικόδημος. 11-11-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 5. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Θαδδαίος. 21-12-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 6. Ο Άκερμαν (Μπελγορόδου Δνειστέρου) Γαβριήλ. 17-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 7. Ο Τσερκάσσι Ναζάριος. 31-01-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 8. Ο Οστρόγκ Γαβριήλ. 25-07-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 9. Ο Ουμάν Δημήτριος. 31-10-1910.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 10. Ο Πριλούκη Σίλβεστρος. 16-01-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 11. Ο Σουμύ Θεόδωρος. 08-05-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 12. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Παχώμιος. 30-08-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 13. Ο Ταϊγανίου και Αζοφικής Ιωάννης. 11-02-1912. (Εκλογή 04-04-1913, από Σλούτσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αικατερινοσλάβ.

 14. Ο Βιννίτσης Βόρις. 24-06-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 15. Ο Ισμαήλ Νεόφυτος. 10-03-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 16. Ο Κρεμένετς Διονύσιος. 21-04-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 17. Ο Νικολαγέβου Αλέξιος. 08-12-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Νικολαγέβου ιδρύθηκε στις 06-11-1913.

 18. Ο Νοβομίργοροδ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βαρσοβίας και Βιστούλα Νικόλαος. 29-09-1891.
  Έδρα Βαρσοβία.

 2. Ο  Λιθουανίας και Βίλνας Τύχων. 19-10-1897. (Εκλογή 22-12-1913, από Γιαροσλάβου).
  Έδρα Βίλνα.

 3. Ο Γροδνό και Μπρέστ Μιχαήλ. 31-01-1899.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Χέλμ και Λιούμπλιν Ευλόγιος. 12-01-1903.
  Έδρα Χέλμ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Κωνσταντίνος. 29-07-1901.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 2. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Μητροφάνης. 11-02-1907.
  Έδρα Μίνσκ.

 3. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βλαδίμηρος. 06-08-1907. (Εκλογή 08-03-1913, από Όμσκ).
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπιελοστόκ Βλαδίμηρος. 03-06-1907.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γροδνό.

 2. Ο Σλούτσκ Θεοφύλακτος. 24-04-1911. (Εκλογή 04-04-1913, από Ταϊγανίου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μίνσκ.

 3. Ο Κοβνό Ελευθέριος. 21-08-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 4. Ο Νέου Γεωργιέβου Ιωάσαφ. 09-12-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βαρσοβίας.

 5. Ο Γομέλ Βαρλαάμ. 13-01-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μογιλιέβου.

 6. Ο Ντβίνας Παντελεήμων. 02-06-1913.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πόλοτσκ.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο της Ντβίνας ιδρύθηκε στις 30-05-1913.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ιννοκέντιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-08-1899. (+ 09-09-1913).
  Έδρα Τιφλίδα.

 2. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Αλέξιος, Έξαρχος Γεωργίας. 09-09-1900. (Εκλογή 04-10-1913, από Τομπόλσκ. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Λεωνίδας. 19-04-1898.
  Έδρα Φάσις.

 2. Ο Σουχούμης Σέργιος. 12-02-1899. (Εκλογή 22-12-1913, από Νοβομίργοροδ).
  Έδρα Σουχούμη.

 3. Ο Ιμερέτης Γεώργιος. 25-09-1905.
  Έδρα Κουταΐση.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπακού Γρηγόριος. 21-11-1908.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Ερεβάν Ποιμήν. 13-02-1911.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 3. Ο Γκόρης Αντώνιος. 15-01-1912.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 4. Ο Αλαβέρδης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Ιννοκέντιος. 14-12-1903.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 2. Ο Σουπουργκάν και Ούρμιας Ηλίας. 25-01-1904.
  Έδρα Ούρμια Περσίας.

 3. Ο Σάλμας Σέργιος. 01-12-1913.
  Έδρα Σάλμας Περσίας.

ιδ) Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Πλάτων. 03-06-1902.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρούκλιν Ραφαήλ. 29-02-1904.
  Διά τους Αραβόφωνους Ορθοδόξους.

 2. Ο Αλάσκας Αλέξανδρος. 15-11-1909.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αλεουτίων.

ιε) Λοιποί Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Σέργιος. 06-11-1905.
  Έδρα Τόκιο.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Περεγιασλάβας Ζαλέσκι Ιννοκέντιος. 03-06-1902.
  Έδρα Πεκίνο.

ιστ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870.

 2. Ο π. Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Μισαήλ. 20-02-1883.

 3. Ο π. Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γαβριήλ. 14-12-1886.

 4. Ο π. Ουφάς και Μενζελίνσκ Χριστοφόρος. 25-05-1887.

 5. Ο π. Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Βλαδίμηρος. 20-12-1887.

 6. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωαννίκιος. 21-02-1888.

 7. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αντώνιος. 12-08-1890.

 8. Ο π. Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γρηγόριος. 03-02-1891.

 9. Ο π. Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Γεδεών. 12-01-1892.

 10. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Πέτρος. 19-09-1893.

 11. Ο π. Τβερ και Κάσιν Αλέξιος. 10-04-1894.

 12. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Αρκάδιος. 06-10-1896. (+ 17-08-1913).

 13. Ο π. Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ευθύμιος. 17-11-1896. (+ 09-01-1913).

 14. Ο π. Κοβνό Κυρίων. 23-08-1898.

 15. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Ιννοκέντιος. 09-02-1899.

 16. Ο π. Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ερμογένης. 14-01-1901.

 17. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Βλαδίμηρος. 04-02-1901.

 18. Ο π. Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Μακάριος. 18-03-1901.

 19. Ο π. Μιχαηλώβου Ισίδωρος. 12-05-1902.

 20. Ο π. Ουφάς και Μενζελίνσκ Μιχαίας. 19-05-1902. (Παύση 22-12-1913).

 21. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Αλέξανδρος. 27-07-1903.

 22. Ο π. Μπαλάχνας Ευθύμιος. 30-11-1903.

 23. Ο π. Κοβνό Βλαδίμηρος. 22-02-1904.

 24. Ο π. Βολόγδα και Τότμας Νίκων. 14-03-1904.

 25. Ο π. Μπελγορόδου Ιωαννίκιος. 03-07-1905. (Παύση 15-11-1913).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.