ΠΑΝ_ΕΠ_2021_Α2γ

Έστω η μεταβλητή number τύπου int

Γράψτε την εντολή για την εμφάνιση του τελευταίου ψηφίου της μεταβλητής number Πληκτρολογήστε μόνο το κενό χωρίς την  print  ___________ Πανελλαδικές Επαναληπτικές 2021

 

number%10