ΠΑΝ_2016_Α1ε αποτέλεσμα τη έκφρασης

Το αποτέλεσμα τη έκφρασης 2 * 5 / 3 είναι 3 (Πανελλαδικές 2016)

True