ΠΑΝ_2016_Α5α τι θα εμφανιστεί;

Να πληκτρολογήσετε τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση των εντολών: (Πανελλαδικές 2016)

z=10

b=pow( z , 2 )

print b
 

100