Τ.Ε.Μ. 3 σχόλια

Τα σχόλια  # είναι πολύ χρήσιμα για να τεκμηριώσετε τον κώδικά σας.

True