Τ.Ε.Μ. 4 Δρ4_9_β

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε Python

s = 0

for i in range(10, 0, -2):

        s += 1

        print i, s

print s

Τι θα εμφανίσει; Συμπληρώστε όλους τους αριθμούς που θα εμφανιστούν,διαχωρίζοντας τους με κόμμα χωρίς κενά

 

10,1,8,2,6,3,4,4,2,5,5