Τ.Ε.Μ. 3 Δρ16_4

Τι θα εμφανιστεί;

print "Monty" + "Python"

MontyPython

Μήνυμα λάθους

PyhtonPyhton