Σ.Μ. Κεφ8 αρίθμηση_δ

Η αρίθμηση των χαρακτήρων από το τέλος, σε ένα αλφαρηθμιτικό  ξεκινάει από το -1

True