a % 3 == 0 or a % 5 == 0

a % 3 == 0 or a % 5 == 0

αν δοθεί ως a η τιμή 12, ποια θα είναι η λογική τιμή της παραπάνω λογικής έκφρασης;

True