ο μεγαλύτερος από τους τρεις αριθμούς

def meg(a,b):
  if a>b:
    m=a
  else:
    m=b
  return m
x,y,z=input('Δώσε τρεις αριθμούς:')
Επιλέξτε την εντολή ώστε να εμφανιστεί ο μεγαλύτερος από τους τρεις αριθμούς

print meg(x,y,z)

print meg(meg(x,y),meg(y,z))

print meg(y,z)