4.11 Όξινη βροχή

 

 

Περίληψη: Μέρος Ι: Μέτρηση του ΡΗ της βροχής από τρεις διαφορετικές περιοχές (βιομηχανική περιοχή, κέντρο αστικής πόλης, βουνό) και επίδραση των νερών αυτών σε μάρμαρο και μέταλλο.

Μέρος ΙΙ: Μελέτη της δράσης του CaO σε εδάφη, όσον αφορά στην ικανότητα προστασίας του εδάφους από την όξινη βροχή.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Οξείδιο του ασβεστίου

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας