3.7 Σύνδεση του πειράματος με την καθημερινή ζωή - Συζήτηση

Η Χημεία ως μάθημα πρέπει να αποβλέπει στους παρακάτω στόχους:
α) να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές χημικές γνώσεις ώστε να μπορούν να «διαβάζουν» Χημεία,
β) να αποκτήσουν οι μαθητές ικανοποιητική γνώση του πώς λειτουργεί χημικά η φύση και πώς συνδέεται η Χημεία με φαινόμενα και καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής ώστε να βελτιώσουν την προσωπική τους ζωή και να αντιδρούν σωστά στα διαρκώς αυξανόμενα μηνύματα Χημείας που παίρνουν από διαφημίσεις, συνταγές ή περιεχόμενα τυποποιημένων τροφίμων κ.λ.π
γ) να δημιουργήσει ενημερωμένους πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση για να μπορούν να ασχοληθούν υπεύθυνα με μεγάλα προβλήματα, όπως ρύπανση περιβάλλοντος (όξινη βροχή, φωτοχημικό νέφος, φαινόμενο θερμοκηπίου κ.ά) και να μπορούν να προτείνουν λύσεις.
δ) να προετοιμάσει τους μαθητές για μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

Για διάφορους λόγους, με κύριο λόγο τις λίγες ώρες που προβλέπονται από το ΥΠΕΠΘ για τη θεωρητική και πειραματική διδασκαλία της στο σχολείο, το μάθημα θεωρείται δύσκολο, ανιαρό, άσχετο με τη ζωή και τη φύση για τους περισσότερους μαθητές.
Ένας άλλος βασικός λόγος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της διδασκαλίας της Χημείας από τους εκπαιδευτικούς που δεν την συνδέουν με τη ζωή και τη φύση με παραδείγματα από την καθημερινότητα.
Ένα λοιπόν καλό εγχειρίδιο πειράματος πρέπει να περιέχει μια ενότητα που να συνδέει το συγκεκριμένο πείραμα με φαινόμενα και γεγονότα της καθημερινής ζωής. Αυτό προσελκύει το ενδιαφέρον του μαθητή και κάνει το πείραμα πιο ευχάριστο, χρήσιμο και αποδοτικό.

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας