4.10 Παρασκευή διαλυμάτων

 

 

Περίληψη:Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης με αραίωση.

Συγκεκριμένα γίνεται παρασκευή των παρακάτω διαλυμάτων:

α) Διάλυμα χλωριούχου νατρίου 15% w/w
β) Διάλυμα ζάχαρης 20% w/v
γ) Διάλυμα θειικού χαλκού 0,1 M
δ) Διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 0,1 M
ε) Διάλυμα θειικού οξέος 1M
στ) Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 2M
ζ) Παρασκευή διαλύματος θειικού οξέος 0,1M από διάλυμα θειικού οξέος 1M (αραίωση)

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Χλωριούχο νάτριο

 

Ζάχαρη

 

Υπερμαγγανικό κάλιο

 

Υδροχλωρικό οξύ

 

Θειικό οξύ

 

Ένυδρος Θειικός Χαλκός

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας