ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

 


Μοντέλα ατόμων και μορίων
(Atoms and moleculars models)

 
Πλαστική κασετίνα που περιέχει:
100 ελαστικές σφαίρες χρώματος μαύρου.
40 ελαστικές σφαίρες χρώματος πορτοκαλί.
15 ελαστικές σφαίρες χρώματος πράσινου
15 ελαστικές σφαίρες χρώματος γκρι
8 ελαστικές σφαίρες χρώματος μπλε
Οι σφαίρες συνδέονται μεταξύ τους νε την βοήθεια 240 μεταλλικών συνδέσμων σταθερών και εύκαμπτων, για τον σχηματισμό επιθυμητών μορίων.

 

Μοντέλα κρυσταλλικών πλεγμάτων
(Structure lattice models)

 
Είναι σειρά έτοιμων και συναρμολογούμενων τρισδιάστατων μοντέλων, που αναπαριστούν την κρυσταλλική δομή κρυσταλλικών στερεών και ορυκτών για την μελέτη της διάταξης των ατόμων τους στο χώρο, επίσης των στοιχείων συμμετρίας κλπ.
Κατασκευασμένα από έγχρωμες πλαστικές σφαίρες και από μεταλλικούς δεσμούς για την πιστή αναπαράσταση σε μεγέθυνση η δομή τους.

 

Τροχιακά Μοντέλα

 
 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας