4.7 Αντίδραση διαλύματος θειικού χαλκού με σίδηρο και με άργυρο

 

 

Περίληψη: Η αναγωγή των ιόντων χαλκού από μεταλλικό σίδηρο αλλά όχι από άργυρο.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Σίδηρος

 

Άργυρος

 

Ένυδρος θειικός χαλκός

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας