4.15 Παρασκευή νάυλον 6-10

 

 

Περίληψη: Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

1,6 –εξαμεθυλενοδιαμίνη

 

Διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος

 

NaOH

 

Τετραχλωράνθρακας

 

Υδροχλωρικό οξύ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας