3.4 Αντιδραστήρια – Σκεύη – Συσκευές – Όργανα

Αμέσως μετά το θεωρητικό υπόβαθρο, θα πρέπει να δίνονται σε πίνακα όλα τα αντιδραστήρια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο πείραμα, καθώς επίσης όλα τα απαραίτητα σκεύη, όργανα και συσκευές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας