1.7 Ασυμβατότητα χημικών αντιδραστηρίων

Με τον όρο ασυμβατότητα χημικών αντιδραστηρίων εννοούμε ότι ορισμένα αντιδραστήρια απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή με άλλα, γιατί η επαφή αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία βίαιων αντιδράσεων ή το σχηματισμό τοξικών προϊόντων.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ασυμβατότητα ορισμένων αντιδραστηρίων.

Ασυμβατότητα χημικών αντιδραστηρίων

Αντιδραστήριο

Αντιδραστήρια με τα οποία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή

Ακετυλένιο

Χλώριο, χαλκός, υδράργυρος, βρώμιο, άργυρος, φθόριο

Ακετόνη

Πυκνό νιτρικό οξύ, μίγματα θειικού οξέος

Αλκάλια και
Αλκαλικές γαίες

Νερό, τετραχλωράνθρακας ή άλλοι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα, αλογόνα

Άνυδρος αμμωνία

Υδράργυρος, χλώριο, ιώδιο, βρώμιο, άνυδρο υδροφθορικό οξύ

Ανιλίνη

Νιτρικό οξύ, υπεροξείδιο του υδρογόνου

Αρσενικούχα υλικά

Κάθε αναγωγικό υλικό

Αζίδια

Οξέα

Άλατα υποχλωριώδους οξέος

Οξέα, ενεργός άνθρακας

Άλατα νιτρικού οξέος

Θειικό οξύ

Άλατα χλωρικού οξέος

Αμμωνιακά άλατα, οξέα, σκόνες μετάλλων, θείο, εύφλεκτα υλικά

Άλατα του υδροκυανίου

Οξέα

Άνυδρο υδροφθορικό οξύ

Αμμωνία

Άργυρος

Ακετυλένιο, οξαλικό οξύ, τρυγικό οξύ, ενώσεις αμμωνίου

Βρώμιο

Αμμωνία, ακετυλένιο, βουταδιένιο, βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, υδρογόνο, βενζόλιο

Διοξείδιο του χλωρίου

Αμμωνία, μεθάνιο, φωσφίνη, υδρόθειο

Ενεργός άνθρακας

Υποχλωριώδες ασβέστιο, όλα τα οξειδωτικά σώματα

Εύφλεκτα υγρά

Νιτρικό αμμώνιο, χρωμικό οξύ, υπεροξείδιο του υδρογόνου, νιτρικό οξύ, αλογόνα, υπεροξείδιο του νατρίου

Θειούχα άλατα

Οξέα

Θειικό οξύ

Χλωρικό κάλιο, υπερχλωρικό κάλιο, υπερμαγγανικό κάλιο, ελαφρά μέταλλα (νάτριο, λίθιο)

 

Ασυμβατότητα χημικών αντιδραστηρίων

Αντιδραστήριο

Αντιδραστήρια με τα οποία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή

Ιώδιο

Ακετυλένιο, αμμωνία, υδρογόνο

Κάλιο

Τετραχλωράνθρακας, νερό, διοξείδιο του άνθρακα

Νιτρικό αμμώνιο

Οξέα, σκόνες μετάλλων, εύφλεκτα υλικά, άλατα νιτρικού οξέος, άλατα χλωρικού οξέος, θείο, εύφλεκτα υλικά

Νιτρικό οξύ (πυκνό)

Οξικό οξύ, ανιλίνη, χρωμικό οξύ, υδρόθειο, εύφλεκτα υλικά, εύφλεκτα αέρια, χαλκός, κάθε βαρύ μέταλλο, ορείχαλκος

Νιτρώδη άλατα

Οξέα

Νιτροπαραφίνες

Ανόργανες βάσεις, αμίνες

Νάτριο

Νερό, διοξείδιο του άνθρακα, τετραχλωράνθρακας

Νιτρικό νάτριο

Νιτρικό αμμώνιο και άλλα αμμωνιακά άλατα

Οξικό οξύ

Χρωμικό οξύ, νιτρικό οξύ, υπερχλωρικό οξύ, υπεροξείδια, υπερμαγγανικά άλατα, υδροξυλικές ενώσεις

Οξαλικό οξύ

Άργυρος, υδράργυρος

Οξείδιο του ασβεστίου

Νερό

Οξυγόνο

Άλατα, υδρογόνο, εύφλεκτα υγρά, στερεά, αέρια

Οργανικά υπεροξείδια

Οξέα (οργανικά και ανόργανα)

Τετραχλωράνθρακας

Νάτριο

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Χαλκός, χρώμιο, σίδηρος, τα περισσότερα μέταλλα και τα άλατά τους, αλκοόλη, ακετόνη, οργανικά υλικά, ανιλίνη, νιτρομεθάνιο, εύφλεκτα υλικά

Υδρόθειο

Ατμίζον νιτρικό οξύ, οξειδωτικά αέρια

Υδράργυρος

Ακετυλένιο, αμμωνία

Υδρογονάνθρακες

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο, χρωμικό οξύ, υπεροξείδιο του νατρίου

Υδροκυανικό οξύ

Νιτρικό οξύ, αλκάλια

Υπερχλωρικό οξύ

Οξικός ανυδρίτης, αλκοόλη, χαρτί, ξύλο, έλαια

Υπερμαγγανικό κάλιο

Γλυκερόλη, αιθυλενογλυκόλη, βενζαλδεΰδη, θειικό οξύ

Υπερχλωρικό κάλιο

Θειικό και άλλα οξέα

Υπεροξείδιο του νατρίου

Αιθυλική αλκοόλη, μεθυλική αλκοόλη, οξικό οξύ, οξικός ανυδρίτης, βενζαλδεΰδη, γλυκερίνη, αιθυλενογλυκόλη, οξικός αιθυλεστέρας, οξικός μεθυλεστέρας

Φθόριο

Όλα

Φώσφωρος

Αέρας, οξυγόνο, αλκάλια, αναγωγικά σώματα

Χλώριο

Όπως βρώμιο

Χαλκός

Ακετυλένιο, υπεροξείδιο του υδρογόνου

Χλωρικό κάλιο

Θειικό και άλλα οξέα

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας