ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΣΗΜΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟΞΙΚΟ (Τ)
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ (Τ+)

- Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες και σκευάσματα που παρουσιάζουν, ακόμα και σε μικρές ποσότητες κίνδυνο για την υγεία.

- Αν η σοβαρότητα των επιπτώσεων στην υγεία εκδηλώνεται με πολύ μικρές ποσότητες, το προϊόν σημειώνεται με το τοξικό σύμβολο.

-Αυτά τα προϊόντα διεισδύουν στον οργανισμό με εισπνοή, κατάποση ή από το δέρμα.

Ανιλίνη, Υδράργυρος, Θάλειο, Μεθανόλη.

 

Φωτιστικό οινόπνευμα, Αποσμητικά, Στεγανωτικά, Σπρέυ, Απολυμαντικά.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ (Xn)

Οξαλικό οξύ, Πυριδίνη, Τριχλωροαιθυλένιο.

 

Αποσμητικά, Διαλυτικά, Προϊόντα καθαρισμού, Προϊόντα για την προστασία και επεξεργασία ξύλου, Αντισκουριακά για χρώματα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

Για να αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα, χρησιμοποιείστε προστατευτικά μέσα: γάντια, προσωπίδα, προστατευτικό ένδυμα κ.λ.π.

Προτιμάτε να εργάζεστε στο ύπαιθροή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Καλή υγιεινή: πλύνετε τα χέρια σας, μην τρώτε ή καπνίζετε ποτέ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Τα προϊόντα σε αεροζόλ είναι πιο επικίνδυνα

Κρατείστε τα μακριά από τα παιδιά.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ (F)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ (F+)

(F) Τα εύφλεκτα προϊόντα αναφλέγονται παρουσία μιας φλόγας, μιας πηγής θερμότηταςή μιας σπίθας.

(F+) Προϊόν που μπορεί να αναφλεγεί πολύ εύκολα από τη δράση μιας πηγής ενέργειας (φλόγα, σπίθες κ.ά), ακόμα και κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου.

Υπερμαγγανικό κάλιο, Υπεροξείδιο του υδρογόνου, Διχρωμικό κάλιο.

Πετρέλαιο, Βενζίνη, Φωτιστικό Οινόπνευμα ή Μεθανόλη, Τερεβινθέλαιο, Λευκό Οινόπνευμα, Ακετόνη, Καθαριστικά για πινέλα, Διαλυτικά για χρώματα, Χρώματα σε αεροζόλ, Μεταλλικά χρώματα, Αντιπαγετικά για τζάμια, Κόλλες επαφής, Αποσμητικά χώρου.

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ (Ο)

- Η κάυση (οξείδωση) χρειάζεται μια καύσιμη ύλη, οξυγόνο και μια πηγή ανάφλεξης. Επιταχύνεται σημαντικά από την παρουσία ενός οξειδωτικού προϊόντος.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

 • Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 • Μην τα χρησιμοποιείτε ποτέ κοντά σε μια πηγή θερμότητας, μια θερμή επιφάνεια, κοντά σε σπίθες, ή σε ακάλυπτη φλόγα.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • Μη φοράτε νάυλον ρούχα και έχετε πάντα πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα κατά τη διάρκεια της χρήσης εύφλεκτων προϊόντων.
 • Διατηρείτε τα εύφλεκτα προϊόντα καλά διαχωρισμένα από τα οξειδωτικά προϊόντα.

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ (C)

- Οι διαβρωτικές ουσίες προκαλούν σοβαρές βλάβες στους ζωντανούς ιστούς και πλήττουν επίσης και άλλα υλικά. Η αντίδραση μπορεί να οφείλεται στην παρουσία νερού ή υγρασίας.

Καυστικά αλκάλια, Θειικό και Νιτρικό οξύ, Βρώμιο.

Αποφρακτικά για σωληνώσεις, Αφαιρετικά ακαθαρσιών, Καυστική σόδα, Αντισκωριακά, Οξέα, Υγρά μπαταριών, Καθαριστικά για φούρνους, Απορρυπαντικά πιάτων.

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ (Xi)

- Η επανειλημμένη επαφή προκαλεί φλεγμονές στο δέρμα και στις βλεννογόνους.

Υποχλωριώδες νάτριο, Χλώριο, Αμμωνία, Βενζυλοχλωρίδιο.

Τερεβινθέλαιο, Ρητίνες από πολυεστέρα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

 • Διατηρείτε τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία (δοχεία καλά κλεισμένα-πώματα ασφαλείας).
 • Διατηρείτε τα προϊόντα μακριά από τα παιδιά.
 • Προσέχετε κατά την αποθήκευση. Μην αποθέτετε ποτέ στην άκρη αυτά τα προϊόντα (κίνδυνος πτώσης).
 • Προστατέψτε τα μάτια, το δέρμα κ.λ.π. από οποιοδήποτε πιτσίλισμα. Να είστε προσεκτικοί όταν μεταφέρετε το προϊόν. Να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια και γιαλιά.
 • Μετά τη χρήση πλύνετε καλά τα χέρια και το πρόσωπο.
 • Ως πρώτες βοήθειες το ξέπλυμα με άφθονο νερό για δέκα λεπτά είναι αποτελεσματικό.
 • Τα διαβρωτικά προϊόντα σε αεροζόλ είναι επικίνδυνα.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ (E)

- Η έκρηξη είναι εξαιρετικά γρήγορη καύση και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη θερμοκρασία, επαφή με άλλα προϊόντα, χτυπήματα, την τριβή κ.λ.π.

Υπερχλωρικά, Διχρωμικό αμμώνιο.

Τα κάθε είδους αεροζόλ είναι δυνατόν να εκραγούν πάνω από τους 50 βαθμούς Κελσίου: αποσμητικά χώρου, λακ μαλλιών, χρώματα, βερνίκια, αντιπαγετικά για τζάμια κ.λ.π.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

 • Αποφύγετε την υπερθέρμανση, τα χτυπήματα, προστατέψτε τα από τις ηλιακές ακτίνες.
 • Μην τα τοποθετείτε ποτέ κοντά σε πηγές θερμότητας, λαμπτήρες, θερμαντικά σώματα κ.λ.π.
 • Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα.

ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ν)

- Ιδιαίτερα τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

- Τοξικές για την πανίδα.

- Επικίνδυνες για το στρώμα του όζοντος.

Χλωροφθοράνθρακες

Ενεργά συστατικά των εντομοκτόνων.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

 • Απομακρύνετε το προϊόν ή τα υπολείμματά του με τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα επικίνδυνα προϊόντα.
 • Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος αποθηκεύοντας σωστά τα προϊόντα.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ (R)

Προκαλούν σωματικές και γενετικές βλάβες. Οι βλάβες εξαρτώνται από το είδος, την ενέργεια της ακτινοβολίας και το χρόνο έκθεσης σε αυτή.

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

 • Μετρήσεις τιμών.
 • Θωράκιση και διαφύλαξη των πηγών εκπομπής.
 • Επιτήρηση των εργαζομένων στην έκθεση.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ (Β)    

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας