ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

 1. Michael A. DiSpezio, Ted Hall, Clifford L. Schrader, Jay A. Young, «Health Chemistry Laboratory Experiments», 1987

 2. Αναστάσιος Βάρβογλης «Μεγάλοι Χημικοί – Η παλιά Φρουρά», Θεσσαλονίκη 1985 Εκδόσεις Ζήτη

 3. Εργαστηριακός οδηγός και Σχολικό Εγχειρίδιο Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Α΄, Β΄, Γ΄Λυκείου Ο.Ε.Δ.Β

 4. Dietmar Kennepohl, David Law, Nyron Jaleel,Arthur Last, Rob Carmichael, Lois Browne, «Organic Chemistry II, Laboratory manual» 2002-2004, Athabasca University

 5. Bassam Z. Shakhashiri, «Chemical Demonstrations», 1983

 6. Ebbing Gammon, «Γενική Χημεία» 6η Έκδοση, Αθήνα 2002, Εκδόσεις Τραυλός

 7. Δ. Γάκης, Γ. Κοτονιάς Σ. Μακανίκα «Ποσοτική ανάλυση Ο.Ε.Δ.Β» Αθήνα 2001

 8. Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη, Γ. Γκέκας, Α. Δημητριάδου, Λ. Τζελέπη «Χημεία και Καθημερινή Ζωή. Η Χημεία της Καθαριότητας. Η Πράσινη Προσέγγιση» Α.Π.Θ Τμήμα Χημείας

 9. Σιδέρης Μητσιάδης «Οδηγός πειραμάτων Χημείας», Αθήνα 1994, Εκδόσεις Σαββάλα

 10. Κ Γιούρη - Τσοχατζή «Διδακτική πειραμάτων Χημείας», Θεσσαλονίκη 2000 Εκδόσεις Ζήτη

 11. Εγκυκλοπαίδεια «Παιδεία»

 12. Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Larousse Britannica»

 13. Κοτονιάς Γ, Αγγελούσης Γ., «Ποιοτικός έλεγχος ΙΙ», Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα 2000

 14. Σ. Δρίβας, Κ. Ζορμπά, Θ. Κουκουλάκη, «Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου», ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα 2001

 15. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συμποσίου Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, «Χημική εκπαίδευση. Η Πράσινη Προσέγγιση», Αθήνα 2004 Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Χημείας

 16. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συμποσίου Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, «Εισαγωγή της Πράσινης Χημείας στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα 2004 Κωνσταντίνος Πούλος, Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Χημείας

 17. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συμποσίου Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, «Το Πράσινο Χημικό Εργαστήριο», Πάτρα 2007 Α.Ι Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Α. Γκανάς, Ε. Κορδονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Χημείας

 18. Paul T. Anastas, John C. Warner, «Πράσινη Χημεία – Θεωρία και Πράξη» Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007

 19. «Το Πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας- Η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα με θερμική διάσπαση ανθρακικού χαλκού », Θεσσαλονίκη 2007 Α.Ι Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Α. Γκανάς, Ε. Κορδονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Χημείας

 20. Θ. Χατζημπαλάση, Διπλωματική εργασία «Η Ιστοσελίδα της ηλεκτροχημείας. Ένα διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ηλεκτροχημείας στο Λύκειο», Δι.Χη.Ν.Ε.Τ Θεσσαλονίκη 2007

 21. http://www.e-telescope.gr/gr/cat08/art08_040516.htm 
 22. http://www.e-telescope.gr/gr/cat08/art08_070115.htm
 23. http://www.thrakiki.gr/epagelmata.htm
 24. http://www.epa.gov/acidrain/ 
 25. http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=1858
 26. http://www.chem.uoa.gr/personel/Laboratories/OrganicChem/cvs/valavanidis.htm
 27. http://minimalist-minimalist.blogspot.com/2006/07/blog-post_20.html
 28. http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_2_13/10/2004_1283374
 29. http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/
  animationsindex.htm

 


 

 

Αρχή Σελίδας