4.5 Σύνθεση θειούχου σιδήρου

 

 

Περίληψη: Παρασκευή μίγματος σιδήρου – θείου και στη συνέχεια παρασκευή της χημικής ένωσης θειούχου σιδήρου από τα στοιχεία της, με σκοπό να διαπιστώσουμε τις διαφορές μεταξύ μίγματος και χημικής ένωσης.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Σκόνη σιδήρου

 

Σκόνη θείου

 

Υδροχλωρικό οξύ

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας