4.1 Λίστα Πειραμάτων

ΛΙΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
1. Θερμική διάσπαση χλωρικού καλίου

Διδακτική εφαρμογή

Α΄- Β΄ Λυκείου

2. Θερμική διάσπαση ανθρακικού ασβεστίου

Διδακτική εφαρμογή

Α΄ Λυκείου

3. Θερμική διάσπαση ανθρακικού χαλκού

Διδακτική εφαρμογή

Α΄ Λυκείου

4. Σύνθεση θειούχου σιδήρου

Διδακτική εφαρμογή

Α΄ Λυκείου

Β΄Γυμνασίου

5. Επίδραση υδροχλωρικού οξέος σε μέταλλα

Διδακτική εφαρμογή

Α΄- Β΄Λυκείου

Β΄Γυμνασίου

6. Αντίδραση διαλύματος θειικού χαλκού με σίδηρο και με άργυρο

Διδακτική εφαρμογή

Α΄- Β΄Λυκείου

Β΄Γυμνασίου

7. Αντίδραση πυκνού νιτρικού οξέος με χαλκό

Διδακτική εφαρμογή

Α΄- Β΄Λυκείου

Β΄Γυμνασίου

8. Ποιοτική ανάλυση ιόντων

Διδακτική εφαρμογή

Α΄Λυκείου

Γ΄Γυμνασίου

9. Παρασκευή διαλυμάτων

Διδακτική εφαρμογή

Α΄- Β΄Λυκείου

Β΄-Γ΄Γυμνασίου

10. Όξινη βροχή

Διδακτική εφαρμογή

Α΄Λυκείου

Γ΄Γυμνασίου

11. Παρασκευή και οξείδωση αλκοολών

Διδακτική εφαρμογή

Β΄Λυκείου

Γ΄Γυμνασίου

12. Παρασκευή εστέρων

Διδακτική εφαρμογή

Β΄Λυκείου

 

13. Παρασκευή σαπουνιού

Διδακτική εφαρμογή

Β΄Λυκείου

Γ΄Γυμνασίου

14. Παρασκευή νάυλον 6-10

Διδακτική εφαρμογή

Β΄Λυκείου

Γ΄Γυμνασίου

15. Ηλεκτρόλυση νερού ή αραιού διαλύματος θειικού οξέος

Διδακτική εφαρμογή

Β΄Λυκείου

Β΄Γυμνασίου

16. Επιμετάλλωση

Διδακτική εφαρμογή

Β΄Λυκείου

Β΄Γυμνασίου

17. Υπολογισμός περιεκτικότητας οξικού οξέος στο ξύδι

Διδακτική εφαρμογή

Γ΄Λυκείου

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας