4.4 Θερμική διάσπαση ανθρακικού χαλκού

 

 

Περίληψη: Α. Διάσπαση του ανθρακικού χαλκού με θέρμανση, (σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι η διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου), προς οξείδιο του χαλκού και διοξείδιο του άνθρακα.

Β. Ταυτοποίηση του οξειδίου του χαλκού και του διοξειδίου του άνθρακα.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Ανθρακικός χαλκός

 

Οξείδιο του χαλκού

 

4-χλωροβενζοϊκό οξύ

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας