3.6 Πειραματική διαδικασία

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν από τους μαθητές για την εκτέλεση του πειράματος. Πρόκειται για οδηγίες που πρέπει να είναι αναλυτικές, λεπτομερείς, διατυπωμένες με σαφήνεια και λογική σειρά, ώστε να μπορεί ο μαθητής να εκτελέσει το πείραμα με επιτυχία.
Επίσης και κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας πρέπει να τονίζονται ξανά με έντονο τρόπο τα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει να δοθεί από τους μαθητές ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας λόγω αυξημένης επικινδυνότητας συγκεκριμένων αντιδραστηρίων (χρήση νατρίου, διάλυση θειικού οξέος σε νερό κ.ά) και τεχνικών διαδικασιών (π.χ. θέρμανση και κοπή γυάλινων σωλήνων, χρήση ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά).

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας