Αρχείο για την κατηγορία “Επιμορφωτικό Υλικό”

Με αφορμή την πρόσφατη δειγματική διδασκαλία που έγινε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου από την εκπαιδευτικό ΠΕ20 Ηλιάνα Γιαννούση, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής το παρακάτω υλικό:

1. Ένα δικό μου σχέδιο μαθήματος για το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕ) στο Δημοτικό.

2. Μια φόρμα με τα βασικά σημεία που περιέχει ένα σχέδιο μαθήματος, που ακολουθείται από 2 παραδείγματα, δηλ 2 σχέδια μαθημάτων: ένα με θέμα τις μηχανές αναζήτησης και ένα με θέμα την αποθήκευση δεδομένων και την έννοια της χωρητικότητας. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ.

Η φόρμα και τα παραδείγματα αποτελούν μέρος του υλικού που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που επιμορφώθηκαν πριν μερικά χρόνια στη Διδακτική της Πληροφορικής στο πλαίσιο της τότε επιμορφωτικής Πράξης.

Θεωρώ οτι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό της διδασκαλίας μας και ταυτόχρονα μέσο αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού με βάση το αποτέλεσμα που τελικά προκύπτει.

Comments Κανένα σχόλιο »

Το παραπάνω αφορά ένα workshop που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική της Πληροφορικής (http://hermes.di.uoa.gr/didinf5/) που θα γίνει στην Αθήνα στις 9-10-11 Απρίλη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής όλων των βαθμίδων καθώς και νέους ερευνητές της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων με το Scratch και να συζητήσουν για τις διδακτικές προσεγγίσεις κεντρικών εννοιών με αξιοποίηση του Scratch.

Απευθυνό,αστε ιδιαίτερα στους συναδέλφους που αξιοποίησαν το scratch στις διδασκαλίες τους και τους καλούμε να εγγραφούν και αν μπορούν να συμμετάσχουν, αφού οι ημερομηνία πραγματοποίησης είναι ευνοϊκή.

Όλες οι λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα του workshop αναφέρονται εδώ.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou