Αρχείο για Απριλίου 26th, 2010

Η Ιθάκη κηρύσσει τον πόλεμο στο ταξίδι

Άνθρωποι, νέοι, μαθητές

Στο ένα στρατόπεδο οι  καθηγητές των λυκείων, στο απέναντι οι επαγγελματίες φροντιστές. Διεκδικούμενη «χώρα» εκείνη των «ονείρων» των χιλιάδων  ανθρώπων τους οποίους επιμένουμε να χαρακτηρίζουμε  υποψήφιους ξεχνώντας την ιεράρχηση.  Είναι πριν απ΄ όλα άνθρωποι στη συνέχεια νέοι, έπεται το  μαθητές και το υποψήφιοι – ως μία ακόμα ιδιότητα – ακολουθεί.

Και, για έναν άνθρωπο δεκαεπτά ετών, το να μπει στο Πανεπιστήμιο συνιστά «όνειρο». Ίσως, στα χρόνια που θα έλθουν, αναγνωρίσει  ότι το «όνειρο» είχε και ευκρινή εισαγωγικά αλλά τώρα είναι ετών δεκαεπτά και η  επιδίωξη σχετίζεται με  την επιβεβαίωσή του, αποτελεί ένα είδος απόδειξης για το ανθρώπινο μέγεθός του αλλά και ένα πρώτο πέρασμα που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στη στενή πύλη μιας σταδιοδρομίας μελλοντικής. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou