Αρχείο για Μαΐου 23rd, 2010

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2010 στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα τέσσερα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που οργανώθηκαν από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, με αφορμή τη διεθνή ημέρα για το Scratch και θέμα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με το Scratch». Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών μας πείθουν πως αξίζει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την από κοινού διοργάνωση δράσεων ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης με στόχο την επιμόρφωση και τη γενικότερη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τελικό αποδέκτη το μαθητή ενός σύγχρονου, διδακτικά αναβαθμισμένου, ελκυστικού σχολείου. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou