Αρχείο για Νοεμβρίου 23rd, 2011

Όταν καθιερώθηκε η διδασκαλία της Πληροφορικής στα πιλοτικά δημοτικά σχολεία με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, ένα από τα πρώτα ζητήματα που προέκυψε ήταν η αναγκαιότητα να υπάρξει θεσμοθέτηση του εργαστηρίου πληροφορικής του δημοτικού σχολείου καθώς και των κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία του. Η εμπειρία που συγκεντρώθηκε την προηγούμενη χρονιά έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη αυτή, αφού πολλά εργαστήρια ήταν τέτοια μόνο κατ΄ όνομα: Σε πολλές περιπτώσεις οι χώροι ήταν ανεπαρκείς ως προς την έκταση με αποτέλεσμα να συνωστίζονται παιδιά και μηχανήματα, χρησιμοποιούμενοι ακόμα και για αποθήκες ή για άλλες χρήσεις του σχολείου, ακατάλληλοι ως προς τις εγκαταστάσεις, συχνά χωρίς ασφαλείς καλωδιώσεις, χωρίς γενικότερες συνθήκες ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιους χώρους, πολύ περισσότερο όταν εκεί υπάρχουν 20-30 παιδιά. Είναι αλήθεια πως σε πολλές περιπτώσεις, και ειδικά εκεί που διευθυντές και σύλλογοι διδασκόντων μετά από παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού πληροφορικής ευαισθητοποιήθηκαν εγκαίρως, λήφθηκαν μέτρα και υπήρξε βελτίωση.

Παρόλ? αυτά μέχρι και το τέλος της χρονιάς τα ερωτήματα και τα αντίστοιχα αιτήματα έμεναν σταθερά: Ποιες πρέπει τελικά να είναι οι τυποποιημένες προδιαγραφές για ένα εργαστήριο Πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο? Ποιος θα έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωσή του? Ποιος για τη λειτουργία του? Ποιοι και πότε θα μπορούν να το χρησιμοποιούν? Τι θα γίνει με τα λογισμικά? Με τον εξοπλισμό? Με την ασφάλεια? Πως θα σχετίζονται τα 10 λαπτοπ που ήρθαν στα σχολεία αυτά με το εργαστήριο και τη λειτουργία του? Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής στο δημοτικό? Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Εδώ και μερικές μέρες ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας για τα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής των Δημοτικών σχολείων.

Δείτε περισσότερα.


Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou