Αρχείο για Ιανουαρίου 16th, 2012

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στην δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση» για την σχολική χρονιά 2011-2012

Δείτε εδώ περισσότερα

Comments Κανένα σχόλιο »

Τα πρακτικά του Συνεδρίου: 3rd Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, βρίσκονται ηλεκτρονικά στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στo Δικτυακό Τόπο του συνεδρίου http://di.ionio.gr/cie , ενώ η τυπική έκδοση των πρακτικών βρίσκεται σε τόμο 780 σελίδων.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou