Αρχείο για Δεκεμβρίου 7th, 2012

Δείτε στο http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=165 την εξαιρετική ιστοεξερεύνηση που δημιουργήθηκε από τον συνάδελφο Στέφανο Γιασιράνη με τίτλο “Operating system not found”. Το συγκεκριμένο υλικό αναρτήθηκε στην πλατφόρμα http://platform.openwebquest.org/ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο αλλά και στο μάθημα Επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών στο Γενικό Λύκειο καθώς και σε μαθήματα του Επαγγελματικού Λυκείου.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou