Αρχείο για Φεβρουαρίου 5th, 2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους  εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»  για τη σχολική χρονιά 2012-2013, να υποβάλλουν τα έργα τους, τα οποία είτε έχουν υλοποιηθεί κατά την  προηγούμενη σχολική χρονιά είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013.

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν στον ιστότοπο http://excellence.sch.gr  μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013 (15:00). Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou