4.18 Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό οξύ

 

 

Περίληψη: Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε οξικό οξύ, του ξυδιού του εμπορίου με τη μέθοδο της ογκομέτρησης που καλείται αλκαλιμετρία. Χρησιμοποιείται δείκτης φαινολοφθαλεΐνης και πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου NaOH 0,1Μ για την εξουδετέρωση.

 

Θεωρία - Οδηγίες πειράματος

 

Χημεία και Καθημερινή Ζωή

 

Φύλλο εργασίας - Προεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο εργασίας - Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

 

Φύλλο αξιολόγησης

 

 

MSDS (Material Safety Data Sheets - Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών)

 

Υδροξείδιο του νατρίου

 

Φαινολοφθαλεΐνη

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή Σελίδας