Posts Tagged “Συνέδρια”

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές τους έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Comments Κανένα σχόλιο »

Πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, στις 7, 8 και 9 του Μάη το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε. με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Το Ψηφιακό Σχολείο». Πολλές ευχαριστίες χρωστάμε στους συναδέλφους μας εκεί, τη Σχολική Σύμβουλο, τους Υπεύθυνους και τα παιδιά του ΚεΠληΝεΤ, και τον καθέναν που βοήθησε, για την άψογη διοργάνωση, για τη θερμή φιλοξενία και για όλα όσα ξεχωριστά έκαναν για μας, τους μακρινούς επισκέπτες από τα νησιά. Θα κρατήσουμε από τις Σέρρες τις καλύτερες αναμνήσεις. Θα κρατήσουμε επίσης και την αγωνία όλων μας για το ποιο θα είναι το στίγμα του κλάδου μέσα στο αναγγελλόμενο ψηφιακό σχολείο. Έγιναν πολλές συζητήσεις για το θέμα, μέσα και έξω από τις αίθουσες, τυπικές και άτυπες, αναδείχτηκαν συγκρούσεις και συμπλεύσεις. Υπήρξε όμως και μια κοινή κλωστή, που διαπέρασε όλες τις απόψεις: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ψηφιακό σχολείο χωρίς τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής, πολύ περισσότερο με τον πληροφορικό αποδυναμωμένο. Και για να πούμε τα πράγματα με τη θετική τους φορά, χρειαζόμαστε πληροφορικούς στο ψηφιακό σχολείο, υποστηριζόμενους κατ? αρχήν επιστημονικά και παιδαγωγικά ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά το διδακτικό τους έργο. Χρειαζόμαστε επίσης πληροφορικούς ?άλλους από τους διδάσκοντες- που θα αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη κάθε διδακτικής και άλλης δράσης μέσα στις σχολικές τάξεις αλλά και στη σχολική μονάδα συνολικά. Χρειαζόμαστε εν τέλει μια οπτική απαλλαγμένη από περιχαρακώσεις και αντιλήψεις που θέλουν τον εκπαιδευτικό πληροφορικής ως βοηθητικό προσωπικό, μια οπτική που θα βλέπει τα πράγματα μακροπρόθεσμα και θα αντιλαμβάνεται ότι ψηφιακό σχολείο χωρίς σύγχρονους επιστημονικούς και παιδαγωγικούς προσανατολισμούς, χωρίς υποδομές αλλά και μηχανισμούς που να το στηρίζουν δεν μπορεί να υπάρξει. Δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου στο σύνδεσμο

http://pdkap.sch.gr/praktika/eisigiseis.html

Comments Κανένα σχόλιο »

Δείτε τα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική της Πληροφορικής που έγινε στις 9, 10 και 11 Απριλίου στην Αθήνα

http://hermes2.di.uoa.gr:8080/didinf5/templates/themza_j15_13/Proceedings-5thPanHellenicConference-DidacticsOfInformatics.pdf

Comments Κανένα σχόλιο »

Το παραπάνω αφορά ένα workshop που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική της Πληροφορικής (http://hermes.di.uoa.gr/didinf5/) που θα γίνει στην Αθήνα στις 9-10-11 Απρίλη. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής όλων των βαθμίδων καθώς και νέους ερευνητές της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων με το Scratch και να συζητήσουν για τις διδακτικές προσεγγίσεις κεντρικών εννοιών με αξιοποίηση του Scratch.

Απευθυνό,αστε ιδιαίτερα στους συναδέλφους που αξιοποίησαν το scratch στις διδασκαλίες τους και τους καλούμε να εγγραφούν και αν μπορούν να συμμετάσχουν, αφού οι ημερομηνία πραγματοποίησης είναι ευνοϊκή.

Όλες οι λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα του workshop αναφέρονται εδώ.

Comments Κανένα σχόλιο »

ΑΠΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Σερρών διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Στ΄ Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας και το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση ? Το ψηφιακό σχολείο».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2010 στην πόλη των Σερρών  και μπορούν  να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κα.Π), το παράρτημα Π.Ε.Κα.Π Κεντρικής ? Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Κα.Π.Κ.Δ.Μ.) και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. της Δ.Δ.Ε. Σερρών διοργανώνουν σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και το Τμήμα ΣΤ΄-Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υπ.Ε.Π.Θ., το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:  «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση ? Το ψηφιακό σχολείο». Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Το συνέδριο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων και σε στελέχη εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιδιώκει να αποτελέσει ένα χώρο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής νέων ιδεών σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής, τα προγράμματα σπουδών, τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο παιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας της Πληροφορικής. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou