Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1865

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Σωφρόνιος ο Γ΄. 29-06-1839.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος. 15-08-1848.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Σεβαστείας Παΐσιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Αριστείας Μεθόδιος. 1845. (+ 22-11-1865).
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Ευμενείας Πανάρετος. -02-1846.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Παιωνίας Ιερεμίας. 1848.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Μελιτηνής Μελέτιος. -02-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Ρύμνης Πανάρετος. -04-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Λαοδικείας Μελέτιος. 1858.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Γορτύνης Μελέτιος. 26-04-1858.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Αναστασιουπόλεως Κύριλλος. 04-06-1861.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 11. Ο Παμφίλου Διονύσιος. 30-01-1862.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 12. Ο Περιστεράς Κύριλλος. 04-05-1862.

γ) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. περ. 1823.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Διονύσιος. 1848.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 1834.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Κύριλλος. 14-06-1855.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ξανθουπόλεως Ιγνάτιος. 12-05-1863.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 ε) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 05-08-1861.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Ιερεμίας. 14-02-1860.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

στ) Λοιποί Αρχιερείς των εν Μικρά Ασία και Συρία επαρχιών.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νικομηδείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -10-1821.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 2. Ο Προύσης Κωνστάντιος. υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 1830.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 3. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 1830.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 4. Ο Ικονίου Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 1830. (+ 10-01-1865).
  Έδρα Ικόνιο (Konya).

 5. Ο Καισαρείας Παΐσιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 1832.
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 6. Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 1833.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 7. Ο Προικοννήσου Γεδεών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 1839.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 8. Ο Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 1845.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 9. Ο Φιλαδελφείας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 17-07-1845.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 10. Ο Νικαίας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -12-1847.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 11. Ο Πισιδίας Καισάριος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 1851.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 12. Ο Χαλεπίου Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. -03-1857.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 13. Ο Κυζίκου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-09-1858.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 14. Ο Αγκύρας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 17-10-1860.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 15. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 16. Ο Ικονίου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 12-01-1865.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ροδοπόλεως Γεννάδιος. 08-06-1863.
  Έδρα Λιβερά (Yazlık).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Θεοδωρουπόλεως Μελέτιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 2. Ο Ευχαΐτων Μελέτιος. περ. 1845.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 3. Ο Ναζιανζού Γεράσιμος. 06-08-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Καισαρείας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χρυσουλίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

ζ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 1824.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Γρηγόριος. 1830.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Γρηγόριος. 14-02-1864.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 3. Ο Μετρών και Αθύρων Άνθιμος. 14-11-1865.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

η) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Δέρκων Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 1833. (+ 12-03-1865).
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 2. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 1834.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 3. Ο Αδριανουπόλεως Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 1837.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 4. Ο Σηλυβρίας Ζαχαρίας, υπέρτιμος. 1840.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 5. Ο Μεσημβρίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 1841.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 6. Ο Ξάνθης Διονύσιος, υπέρτιμος. 1845.
  Έδρα Γενιτσέ (Γενισέα).

 7. Ο Μαρωνείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 1845. (Εκλογή 11-09-1865, από π. Νυσσάβας).
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 8. Ο Αίνου Γαβριήλ, υπέρτιμος. 1846.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 9. Ο Φιλιππουπόλεως Πανάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 1851.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 10. Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. -03-1851.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 11. Ο Γάνου και Χώρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 1853.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 12. Ο Δέρκων Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 17-04-1856. (Εκλογή 14-03-1865, από Κασσανδρείας).
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 13. Ο Λιτίτσης Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 11-03-1861.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 14. Ο Βιζύης και Μηδείας Πλάτων, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 02-03-1863.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 15. Ο Μαρωνείας Θεόκλητος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 23-03-1863. (+ Αύγουστος 1865).
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 16. Ο Βάρνης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 11-12-1864.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 17. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 27-09-1865.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Λεύκης Ιλαρίων. 31-12-1851.
  Βοηθός Επίσκοπος της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 2. Ο Ευδοξιάδος Χρύσανθος. -12-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

θ) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 27-04-1840.

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρδαμερίου Ιγνάτιος. -12-1831.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 2. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιωαννίκιος. περ. 1837.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 3. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 4. Ο Πλαταμώνος Ιερεμίας. περ. 1850.
  Έδρα Ραψάνη.

 5. Ο Κίτρους Θεόκλητος. 22-07-1853. (+ Ιούλιος 1865).
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

 6. Ο Πέτρας Αγαθάγγελος. 1854.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 7. Ο Καμπανίας Ιάκωβος. 1857.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 8. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Παρθένιος. 29-10-1859.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 9. Ο Κίτρους Φιλάρετος. -08-1865.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

ι) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Φιλίππων και Δράμας Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 1848.
  Έδρα Δράμα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 ια) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μακεδονία Μητροπόλεων.

 1. Ο Μελενίκου Διονύσιος, υπέρτιμος. 02-09-1837.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 2. Ο Μογλενών Μελέτιος, υπέρτιμος. 1840. (+ 11-04-1865).
  Έδρα Φλώρινα.

 3. Ο Καστορίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1841.
  Έδρα Καστοριά.

 4. Ο Πελαγωνείας Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1842.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 5. Ο Σκοπίων Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 1844.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 6. Ο Κασσανδρείας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 1850. (Εκλογή 15-03-1865, από Δεκαπόλεως).
  Έδρα Βάλτα (Κασσανδρεία) Χαλκιδικής.

 7. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας. 1853.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 8. Ο Σερρών Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 1853.
  Έδρα Σέρρες.

 9. Ο Πρεσπών και Αχριδών Μελέτιος, υπέρτιμος. 27-07-1854.
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid ).

 10. Ο Μογλενών Προκόπιος, υπέρτιμος. 17-04-1855. (Εκλογή 01-05-1865, από Κλαυδιουπόλεως).
  Έδρα Φλώρινα.

 11. Ο Βελισσού Άνθιμος, υπέρτιμος. -10-1855.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

 12. Ο Δεβρών Γεννάδιος, υπέρτιμος. 04-04-1857.
  Έδρα Δίβρα (Debar).

 13. Ο Βοδενών Νικόδημος, υπέρτιμος. 06-02-1859.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 14. Ο Βερροίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 19-06-1863.
  Έδρα Βέρροια.

 15. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αλέξανδρος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 31-05-1864.
  Έδρα Σιάτιστα.

 16. Ο Γρεβενών Γεννάδιος, υπέρτιμος. 22-08-1864.
  Έδρα Γρεβενά.

ιβ) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 1849.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοποι

 1. Ο Παραμυθίας Διονύσιος. περ. 1847.
  Έδρα Παραμυθιά.

 2. Ο Βελλάς και Κονίτσης Γερμανός. 01-06-1863.
  Έδρα Κόνιτσα.

ιγ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Κορυτσάς Νεόφυτος, υπέρτιμος. -11-1835.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 2. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Παντελεήμων, υπέρτιμος. 1838.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 3. Ο Δυρραχίου Ιωσήφ, υπέρτιμος. 23-05-1842.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 4. Ο Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αιτωλίας. 10-10-1848.
  Έδρα Άρτα.

 5. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1865): Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος.
Έδρα Μέτσοβο.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1865): Πρεσβύτερος Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ιδ) Μητρόπολη Λαρίσης (εν Θεσσαλία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λαρίσης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος δευτέρας Θετταλίας και πάσης Ελλάδος. 16-11-1853.
  Έδρα Λάρισα.

Επίσκοποι

 1. Ο Θαυμακού Χρύσανθος. 24-06-1850.
  Έδρα Δομοκός.

 2. Ο Σταγών Θεόφιλος. 28-06-1854.
  Έδρα Καλαμπάκα.

 3. Ο Γαρδικίου Ιερόθεος. -03-1860.
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

 4. Ο Τρίκκης Μελέτιος,  10-12-1860.
  Έδρα Τρίκαλα.

ιε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θεσσαλία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ελασσώνος Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 1850.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 2. Ο Δημητριάδος και Ζαγοράς Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Πελασγών. 15-03-1852.
  Έδρα Βόλος.

 3. Ο Φαναριοφερσάλων Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Φθίας. 01-08-1854.
  Έδρα Φάρσαλα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Τρωάδος Ιγνάτιος.  24-08-1862.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δημητριάδος.

ιστ) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 27-07-1858.

Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Καλλίνικος. 02-02-1832.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Χερρονήσου Μελέτιος. 17-01-1843.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

 3. Ο Ιεράς και Σητείας Ιλαρίων. 27-01-1846.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Αρκαδίας Γρηγόριος. 20-03-1855.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 5. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 6. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Μισαήλ. -01-1859.
  Έδρα Χανιά.

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου Γεράσιμος. 15-04-1860.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 8. Ο Λάμπης και Σφακίων Παΐσιος. 25-05-1863.
  Έδρα Ιερά Μονή Πρέβελη.

ιζ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ρόδου Συνέσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 1831. (Εκλογή 15-04-1865, από Τζερβενού).
  Έδρα Ρόδος.

 2. Ο Ρόδου Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 06-12-1855. (+ 03-04-1865).
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Ιγνάτιος. 28-05-1863.
  Έδρα Κάλυμνος.

  Βοηθοί Επίσκοποι

 2. Ο Μυρέων Αγάπιος. -03-1848.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ρόδου.

ιη) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Μυτιλήνης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 1839.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 2. Ο Κώου Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 1853.
  Έδρα Κως.

 3. Ο Μηθύμνης Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 1853.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 4. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 5. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 6. Ο Χίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 25-12-1860.
  Έδρα Χίος.

 7. Ο Ίμβρου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 22-12-1863.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 8. Ο Καρπάθου και Κάσου Νικηφόρος, υπέρτιμος. 13-03-1865.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.
  Σημείωση: Την 01-05-1865 η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καρπάθου προήχθη σε Μητρόπολη.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Σημείωση: Η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου ανασυστάθηκε περί το 1865.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1865): Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλλιγάς.
Έδρα Πάτμος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1865): Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Συχνής.
Έδρα Πάτμος.

ιθ) Αυτόνομος Εκκλησία της Επτανήσου.

i) Μητρόπολη Κερκύρας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κερκύρας Αθανάσιος, υπέρτιμος Έξαρχος της Ιονίου Εκκλησίας. 17-05-1850.
  Έδρα Κέρκυρα.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Κερκύρας Αθανάσιος διορίστηκε υπέρτιμος Έξαρχος με Βασιλικό Διάταγμα της 26-06-1865 (ΦΕΚ 35/23-07-1865).

Επίσκοπος

 1. Ο Παξών Διονύσιος. 18-05-1850.
  Έδρα Παξοί.

ii) Μητρόπολη Κεφαλληνίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων. 13-12-1842.
  Έδρα Αργοστόλι.

Επίσκοπος

 1. Ο Ιθάκης Γαβριήλ. 27-09-1853.
  Έδρα Ιθάκη.

iii) Λοιποί Αρχιερείς των εν τη Επτανήσω επαρχιών.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ζακύνθου Νικόλαος. 29-07-1838.
  Έδρα Ζάκυνθος.

 2. Ο Λευκάδος και Αγίας Μαύρας Γρηγόριος. 13-04-1852.
  Έδρα Λευκάδα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κυθήρων Ευγένιος. 30-10-1857.
  Έδρα Κύθηρα.

κ) Μητρόπολη Τορνόβου (εν Βουλγαρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τορνόβου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. -10-1828.
  Έδρα Τύρνοβο (Veliko Tarnovo).

Επίσκοποι

 1. Ο Λοφτσού Ιλαρίων. -06-1850.
  Έδρα Λόβετς (Lovech).

 2. Ο Βράτσης Παΐσιος. 25-01-1860.
  Έδρα Βράτσα (Vratsa).

κα) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Δρύστρας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 19-11-1851.
  Έδρα Σιλίστρα (Silistra ).

 2. Ο Βιδύνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 23-02-1852.
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).

 3. Ο Σοφίας Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. -12-1852.
  Έδρα Σόφια (Sofia).

 4. Ο Τζερβενού Παΐσιος, υπέρτιμος. 20-11-1854. (Εκλογή 01-05-1865, από Περιστεράς).
  Έδρα Ρουστσούκι (Ruse).
  Σημείωση: Την 01-05-1865 η Ιερά Επισκοπή Τζερβενού προήχθη σε Μητρόπολη.
  Ο Μητροπολίτης Παΐσιος διαμένει εμπερίστατος στα Σκόπια.

 5. Ο Κεστεντηλίου και Στηπίων Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 06-02-1856.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).

 6. Ο Πρεσλάβας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μυσίας.  25-05-1861.
  Έδρα Σούμλα (Shumen).

 7. Ο Σαμακοβίου, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας (χηρεύει).
  Έδρα Σαμόκοβο (Samokov).

κβ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Νυσσάβας Σωφρόνιος, υπέρτιμος. 1838.
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

 2. Ο Βόσνης Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 1845.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 3. Ο Ερσεκίου Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 06-05-1849.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 4. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 5. Ο Νύσσης Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 24-06-1859.
  Έδρα Ναϊσσός (Niš).

 6. Ο Σβορνικίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 21-02-1865.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κρατόβου  Βησσαρίων. 1865.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βόσνης.

κγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Σερβίας.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας Μιχαήλ. 14-10-1854.
Έδρα Βελιγράδι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουζίτσης Ιωαννίκιος. 23-10-1849.
  Έδρα Ούζιτσε.

 2. Ο Νεγκοτίνης Γεράσιμος. 10-10-1854. (+ 11-07-1865).
  Έδρα Νεγκότιν.

 3. Ο Σαπάσκης Γαβριήλ. 13-11-1860.
  Έδρα Σάμπατς.

 4. Ο Τιμότζης Ευγένιος. 29-09-1865.
  Έδρα Νεγκότιν.

κδ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Δ΄. -10-1825.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο ΣΤ΄. 24-10-1825.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ ο Β΄. -12-1827.

 4. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο ΣΤ΄. 1829.

 5. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Ζ΄. 1831.

 6. Ο Τριπόλεως Αγαθάγγελος. 1808. (+ 20-05-1865).

 7. Ο π. Πρόεδρος Καρπάθου Μεθόδιος. 1823.

 8. Ο π. Φαναρίου και Φερσάλων Διονύσιος. 1827.

 9. Ο π. Ίμβρου Ιωαννίκιος. -12-1827.

 10. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 11. Ο π. Σταγών Κύριλλος. -01-1833.

 12. Ο π. Πρεσλάβας Βενιαμίν. 1837.

 13. Ο π. Σηλυβρίας Ιωαννίκιος. 1837.

 14. Ο π. Κασσανδρείας Ιερεμίας. 1837.

 15. Ο π. Ρόδου Ιάκωβος. 1839.

 16. Ο π. Εφέσου Άνθιμος. 1839.

 17. Ο π. Τζερβενού Κύριλλος. 1840.

 18. Ο π. Αγχιάλου Σωφρόνιος. 1840. (Παραίτηση Ιούνιος 1865).

 19. Ο π. Κώου Παγκράτιος. 1843.

 20. Ο π. Αγκύρας Ιερόθεος. 1845.

 21. Ο π. Λοφτσού Μελέτιος. 1845.

 22. Ο π. Πωγωνιανής Νίκανδρος. 1845. (+ 1865;).

 23. Ο Ερυθρών Άνθιμος. 1847.

 24. Ο Δαφνουσίας Χαρίτων. 1848.

 25. Ο π. Νεοκαισαρείας Λεόντιος. 1848.

 26. Ο Αγαθονικείας Γρηγόριος. 12-05-1849.

 27. Ο Αμφιπόλεως Άνθιμος. 23-05-1854.

 28. Ο π. Πωγωνιανής Πανάρετος. 06-10-1854.

 29. Ο π. Λιτίτσης Ιωσήφ. 27-07-1855.

 30. Ο π. Βιζύης Ματθαίος. 29-09-1855.

 31. Ο Κρατόβου Νεόφυτος. 31-05-1858.

Αναθεώρηση: Σάββατο, 21 Αυγούστου 2021.