Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1946

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Α΄. (Χειροτονία 28-04-1913. Εκλογή 02-02-1945).

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Δημητρώβου Βιτάλιος. 15-08-1920. (Εκλογή 19-07-1946, από Τούλας).

Επίσκοπος

 1. Ο Μοζάισκ Μακάριος. 14-05-1944.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης Νικόλαος. 07-04-1922.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αντώνιος. 25-02-1923. (Εκλογή 19-07-1946, από Ορέλ).
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Αλέξιος. 20-05-1935.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 3. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Δημήτριος. 24-01-1943.
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Ζηνόβιος. 22-12-1943. (Εκλογή 05-01-1946, από Λυσκώβου).
  Έδρα Γκόρκι.

 2. Ο Ιβανόβου και Σούγιας Κύριλλος. 01-04-1944. (Εκλογή 20-06-1946, από Τασκένδης).
  Έδρα Ιβάνοβο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ιβανόβου διετέλεσε ο Βλαδίμης Ονήσιμος.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αντώνιος. 14-08-1944. (Εκλογή 1946, από Ζιτόμιρ).
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ονήσιμος. 27-08-1944.
  Έδρα Βλαδίμη.

 5. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Σέργιος. 19-11-1944.
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Καλούγας και Μπορώβου Ονησιφόρος. 27-02-1945.
  Έδρα Καλούγα.

 7. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Αρσένιος. 18-08-1945.
  Έδρα Καλλίνιν.
  Σημείωση: Το 1946 η Ι.Ε. Καλλίνιν και Βελίκε Λούκι μετωνομάστηκε σε "Καλλίνιν και Κάσιν".

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λυσκώβου Ιώβ. 24-07-1942. (Εκλογή 29-07-1946, από π. Ισμαήλ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.
  Σημείωση: Στις 05-01-1946 εξελέγη Επίσκοπος Λυσκώβου ο Κάμενετς Ποδόλσκ Μάξιμος, ο οποίος τον Μάιο του 1946 εξελέγη Επίσκοπος Ισμαήλ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Βενιαμίν. 27-12-1942.
  Έδρα Κυρόβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Λεόντιος. 06-05-1944.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Βόλογδα και Τσερεποβέτς Ιουστίνος. 08-01-1945.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Λένινγκραδ Γρηγόριος.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Γρηγόριος. 14-10-1942.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς Γεώργιος. 13-08-1933. (Εκλογή 28-12-1946, από π. Βόλσκ).
  Έδρα Βελίκε Λούκι.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς ιδρύθηκε το 1946 με απόσπαση από την Ι.Ε. Καλλίνιν.

 2. Ο Πσκώβου και Πορχώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Λένινγκραδ Γρηγόριος.
  Έδρα Πσκώβ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Πιτιρίμ. 25-12-1941.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Φώτιος. 25-07-1943. (Παραίτηση 19-01-1946. Προαγωγή Φεβρουάριος 1946. Αποκατάσταση 19-07-1946, από π. Ορέλ).
  Έδρα Ορέλ.
  Σημείωση: Στις 19-01-1946 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ορέλ ο π. Οδησσού Αντώνιος, ο οποίος στις 19-07-1946 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Τούλας.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μιχαήλ. 13-10-1922.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ιωάσαφ. 13-08-1944.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Βορόνεζ και Οστρόγκ Ιωσήφ. 09-09-1945.
  Έδρα Βορόνεζ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Στάλινγκραδ Φίλιππος. 06-08-1916.
  Έδρα ’στραχαν.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Αλέξιος. 28-03-1926.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Ιλάριος. 05-03-1944.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 2. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Παΐσιος. 08-09-1944.
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Σωφρόνιος. 07-02-1946.
  Έδρα Ουλιανώβσκ.

 4. Ο Καζάν και Τσιστοπόλεως Ερμογένης. 18-02-1946.
  Έδρα Καζάν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 17-11-1924.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Επίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Φλαβιανός. 08-01-1945.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Ταϊγανίου Σεραφείμ. 14-04-1946.
  Έδρα Ροστώβ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μπασκιρίας Ιωάννης. 14-08-1923.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Τσκαλώβου και Μπουζουλούκου Μανουήλ. 23-09-1923. (Προαγωγή 21-04-1946).
  Έδρα Τσκαλώβ (Ορενμπούργκ).

 3. Ο Μολοτώβου και Σολικάμσκ Ιωάννης. 09-12-1941. (Εκλογή 12-01-1946, από π. Πολεσίας).
  Έδρα Πέρμη (Μολότοφ).

Επίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-05-1944. (Εκλογή 03-01-1946, από Βολυνίας).
  Έδρα Ιζέφσκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Τσελιάμπινσκ Τωβίας. 27-11-1944.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

 Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Αλέξιος. 06-02-1927. (Εκλογή 28-11-1946, από π. Αλάσκας-Μετροπόλια).
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Βαρθολομαίος. 31-05-1942.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην ’πω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ Βενέδικτος. 30-01-1946.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Νέας Σιβηρίας Βαρθολομαίος.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Ιωάννης. 12-10-1928.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λουκάς. 30-05-1923. (Εκλογή 09-04-1946, από Ταμπώβου).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Ανδρέας. 13-01-1924.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Στέφανος. 26-08-1926.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Μακάριος. 22-04-1945. (Προαγωγή 21-04-1946).
  Έδρα Λβώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Βόρις. 02-04-1944.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Ισμαήλ και Μπολγράδ Μάξιμος. 13-05-1944. (Εκλογή Μάιος 1946, από Λυσκώβου).
  Έδρα Ισμαήλ.

 3. Ο Δονέτσκ και Βοροσίλοφγκραδ Νίκων. 21-05-1944.
  Έδρα Δονέτσκ.

 4. Ο Οδησσού και Κυροβογκράδ Σέργιος. 15-08-1944. (Εκλογή 1946, από Κυροβογκράδ).
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Θεοδόσιος. 25-02-1945.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 6. Ο Χερσώνος και Νικολαγέβου Μιχαήλ. 29-04-1945.
  Έδρα Χερσώνα.

 7. Ο Βολυνίας και Ροβνό Βαρλαάμ. 13-05-1945. (Εκλογή 03-01-1946, από Βιννίτσης).
  Έδρα Λούτσκ.

 8. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ιλαρίων. 30-09-1945.
  Έδρα Σουμύ.

 9. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Νέστωρ. 14-10-1945.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 10. Ο Στανισλάβου και Κολόμιας Αντώνιος. 24-02-1946.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
  Σημείωση:  Η Ι.Ε. Στανισλάβου και Κολόμιας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1946 με απόσπαση από την Ι.Ε. Λβώβου.

 11. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Μιχαήλ. 25-02-1946.
  Έδρα Δρογόμπιτς.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Δρογόμπιτς και Σαμπόρ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1946 με απόσπαση από την Ι.Ε. Λβώβου.

 12. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Προσκουρώβου Παγκράτιος. 28-04-1946.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 13. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς (χηρεύει).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 14. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας (χηρεύει).
  Έδρα Βίννιτσα.

 15. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ (χηρεύει).
  Έδρα Πολτάβα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουμάν Νήφων. 04-12-1946.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Κορνήλιος. 05-07-1915.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο ’λμα ’τα και Καζαχστάν Νικόλαος. 15-11-1919.
  Έδρα ’λμα ’τα.

 3. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βασίλειος. 04-11-1921.
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Παύλος. 03-10-1937. (+ 02-02-1946).
  Έδρα Ταλλίνη.

 5. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Δανιήλ. 26-04-1942.
  Έδρα Πίνσκ.
  Σημείωση: Το 1946 η Ι.Ε. Πίνσκ και Μπρέστ μετωνομάστηκε σε "Πίνσκ και Λούνινετς".

Επίσκοποι

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιερώνυμος. 31-12-1944.
  Έδρα Κισινιώφ.

 2. Ο Γροδνό και Μπαράνοβιτσι Βαρσανούφιος. 30-12-1945.
  Έδρα Γροδνό.

 3. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Γουρίας. 25-08-1946.
  Έδρα Τασκένδη.

 4. Ο Ρίγας και Λατβίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βίλνας Κορνήλιος.
  Έδρα Ρίγα.

 5. Ο Μπρέστ και Κόμπριν (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μίνσκ Βασίλειος.
  Έδρα Μπρέστ.

 6. Ο Σεμιμπαλαντίνσκ και Παυλουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ Καζαχστάν.

ιγ) Εξαρχία Τσεχοσλοβακίας.
Σημείωση:
Κατόπιν συνεννοήσεως με το Πατριαρχείο Σερβίας οι ενορίες των Επισκοπών α) Μοραβίας και Σιλεσίας και β) Μουκατσέβου και Πρέσοβ αποδόθηκαν στο Πατριαρχείο Ρωσίας. Το Ανατολικό τμήμα της Επισκοπής Μουκατσέβου και Πρέσοβ εντάχθηκε στην Ουκρανία ως Επισκοπή του Πατριαρχείου Ρωσίας ενώ το Δυτικό τμήμα απετέλεσε την Επισκοπή Πρέσοβ στη δικαιοδοσία της νεοϊδρυθείσας Εξαρχίας του Πατριαρχείου Ρωσίας στην Τσεχοσλοβακία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πράγας και Τσεχοσλοβακίας Ελευθέριος. 10-08-1943. (Εκλογή 05-04-1946, από Ροστόβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Πράγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Πρέσοβ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πράγας Ελευθέριος.
  Έδρα Πρέσοβ.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρμπίν και Μαντζουρίας Μελέτιος. 22-11-1908. (+ 06-04-1946).
  Έδρα Χαρμπίν.

 2. Ο Δυτικής Ευρώπης Σεραφείμ. 07-09-1914. (Εκλογή 09-08-1946, από π. Δυτικής Ευρώπης-ΡΟΕΥ).
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Χαρμπίν και Μαντζουρίας Νέστωρ. 16-10-1916. (Εκλογή 1946, από π. Καμτσάτκας. Προαγωγή 1946).
  Έδρα Χαρμπίν.

 4. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Βενιαμίν. 10-02-1919.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Αλέξανδρος. 15-11-1909.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βιέννης Σέργιος, Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης. 17-04-1921. (Προαγωγή 17-04-1946. Εκλογή 07-06-1946, από π. Πράγας. Τοποθέτηση ως Εξάρχου 21-10-1946).
  Έδρα Βιέννη.

 3. Ο Φιλαδελφείας και Καρπαθορώσων Αδάμ. 24-10-1922.
  Έδρα Φιλαδέλφεια Πενσυλβανίας.

 4. Ο Πεκίνου Βίκτωρ. 06-11-1932.
  Έδρα Πεκίνο.
  Σημείωση: Ο Αρχιεπίσκοπος Πεκίνου Βίκτωρ υπήχθη στο Πατριαρχείο Ρωσίας στις 22-10-1946 από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία.

 5. Ο Καννών και Μασσαλίας Γρηγόριος. 22-11-1936. (Προαγωγή 06-11-1946).
  Έδρα Κάννες.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαγκάης Ιουβενάλιος. 10-02-1935. (Εκλογή 15-06-1946, από Τσιτσικάρσκ).
  Έδρα Σαγκάη.

 2. Ο Αργεντινής Θεόδωρος. 12-12-1943.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 3. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας (χηρεύει).
  Έδρα Τόκιο.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Μακάριος. 10-10-1935. (Εκλογή 26-01-1946, από Μπρούκλιν-Μετροπόλια. Προαγωγή 15-04-1946).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αλεουτίων.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τσιτσικάρσκ Νίκανδρος. 22-09-1946.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρμπίν.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 2. Ο π. Κυριλλώβου Τύχων. 22-03-1920.

 3. Ο π. Τότμας Γαβριήλ. 26-05-1920.

 4. Ο π. Μπογκουτσάρ Σεραφείμ. 01-10-1920.

 5. Ο π. Σβερδλόβου και Τσελιάμπινσκ Βαρλαάμ. 09-05-1921. (+ 31-07-19146).

 6. Ο π. Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.

 7. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Γεώργιος. 30-01-1922.

 8. Ο π. Ορέλ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 9. Ο π. Σκόπιν Δημήτριος. 24-09-1923.

 10. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Σίμων. 24-03-1924.

 11. Ο π. Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 15-08-1924.

 12. Ο π. Καλλίνιν και Κάσιν Παλλάδιος. 14-12-1930.

 13. Ο π. Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931.

 14. Ο π. Ταϊγανίου Ιωσήφ. 27-11-1932.

 15. Ο π. Χαϊλάρ Δημήτριος. 03-06-1934. (Παύση 1946).

 16. Ο π. Βολυνίας και Ποδόλσκ Δαμασκηνός. 22-08-1940.

 17. Ο π. Πολτάβας και Λουμπένσκη Βενιαμίν. 15-06-1941.

 18. Ο π. Μελιτοπόλεως και Ταυρικής Σεραφείμ. 21-07-1942.

 19. Ο π. Κρασνοδάρ Νικόδημος. 31-08-1942.

 20. Ο π. Ρίγας και Λατβίας Ιωάννης. 28-02-1943.

 21. Ο π. Ροσλάβλ Παύλος. 12-07-1943. (Μεταστράφηκε στον Ρωμαιοκαθολικισμό).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2023.