Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1974

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Επίσκοπος

 1. Ο Ποδόλσκ Σεραπίων. 05-03-1972.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Σεραφείμ. 08-07-1962.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Τούλα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Ιώβ. 24-07-1942.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Καλούγας και Μπορώβου Δονάτος. 14-06-1956.
  Έδρα Καλούγα.

 3. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Φλαβιανός. 20-04-1958.
  Έδρα Γκόρκι.

 4. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 5. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Ερμογένης. 25-12-1966.
  Έδρα Καλλίνιν.

 3. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκων. 26-08-1962.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Δαμασκηνός. 18-10-1972. (Εκλογή 03-09-1974, από Ταμπώβου).
  Έδρα Βόλογδα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Νικόδημος. 10-07-1960.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παλλάδιος. 14-12-1930.
  Έδρα Ορέλ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Μιχαήλ. 13-12-1953. (Εκλογή 03-09-1974, από Βόλογδα).
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Βορόνεζ και Λίπετσκ Πλάτων. 18-07-1970.
  Έδρα Βορόνεζ.

 3. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Χρυσόστομος. 23-04-1972. (Εκλογή 03-09-1974, από Ζαράισκ).
  Έδρα Κούρσκ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βενιαμίν. 15-07-1941.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 2. Ο Καζάν και Μαρίισκ Μιχαήλ. 04-12-1953.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Άστραχαν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Ιωνάς. 05-07-1964.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Θεοδόσιος. 22-06-1958.
  Έδρα Ουφά.

 3. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικόλαος. 28-07-1971. (Εκλογή 03-09-1974, από Κούρσκ. Προαγωγή 09-09-1974).
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοπος

 1. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μεθόδιος. 29-08-1962. (+ 23-10-1974).
  Έδρα Όμσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Όμσκ ανέλαβε ο Νέας Σιβηρίας Γεδεών.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 3. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μάξιμος. 26-03-1972. (Εκλογή 26-12-1974, από π. Αργεντινής).
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Βλαδίμηρος.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Χερσώνος και Οδησσού Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Χερσώνα.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 3. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παλλάδιος. 30-03-1947.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αλύπιος. 15-06-1958.
  Έδρα Βίννιτσα.

 5. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 6. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 7. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 8. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Μπογκολέπ. 09-11-1963. (Προαγωγή 09-09-1974).
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 9. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965. (Προαγωγή 06-09-1974).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα
  Τσέρνοβιτς.

 3. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 4. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αλύπιος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 5. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Βαρλαάμ. 22-10-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ιωσήφ. 27-11-1932.
  Έδρα Άλμα Άτα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Αντώνιος. 31-05-1964.
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Γερμανός. 06-12-1968. (Εκλογή 03-09-1974, από Βιέννης).
  Έδρα Βίλνα.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Ντύσελντορφ Αλέξιος. 01-11-1960.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Φιλάρετος. 24-10-1965.
  Έδρα Βερολίνο.

 4. Ο Βάδης και Βαυαρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Μόναχο.

Επίσκοποι

 1. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 2. Ο Χερσονήσου Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 4. Ο Βιέννης και Αυστρίας Βικτωρίνος. 03-06-1973. (Εκλογή 03-09-1974, από Πέρμης).
  Έδρα Βιέννη.

 5. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού Τόκιο.

 2. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Προϊστάμενος των Πατριαρχικών ενοριών Η.Π.Α. και Καναδά.

 3. Ο Ζβενιγκορόδου Ανατόλιος. 03-09-1972. (Εκλογή 03-09-1974, από Βίλνας).
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 4. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βαρλαάμ. 13-05-1945.

 5. Ο π. Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Βενέδικτος. 30-01-1946.

 6. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 7. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ερμογένης. 01-03-1953.

 8. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 9. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 10. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 07-07-1957.

 11. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 12. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959.

 13. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 14. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

 15. Ο π. Ρότερδαμ Διονύσιος. 20-03-1966.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 3. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962. (από π. Τόκιο).
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

Επίσκοποι

 1. Ο Βοστώνης Στέφανος. 20-03-1965.
  Έδρα Βοστώνη. (Αλβανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Πιττσβούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Θεοδόσιος. 06-05-1967.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 3. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Βοστώνη.

 4. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον Ιωάσαφ. 07-04-1968.
  Βοηθός της Επισκοπής Μοντρεάλης.

 2. Ο Μεξικού Ιωσήφ. 22-04-1972.
  Έδρα Μεξικό.

 3. Ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός. 10-02-1973.
  Βοηθός της Επισκοπής Φιλαδελφείας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.