Αρχείο για Ιανουαρίου 20th, 2010

ΑΠΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Σερρών διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Στ΄ Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας και το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση ? Το ψηφιακό σχολείο».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2010 στην πόλη των Σερρών  και μπορούν  να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Συνάδελφοι

σας στέλνω την απάντηση του ΥΠΕΠΘ σε ερωτήματα για τον τρόπο εξέτασης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Δομημένος Προγραμματισμός» των ΕΠΑΛ. Από αυτό προκύπτουν και πάλι όσα έχουμε τονίσει και στις συναντήσεις μας, δηλ:

  1. Για τη λύση του όποιου προβλήματος ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε λογικό διάγραμμα ή ψευδοκώδικα ή Pascal μόνο στην περίπτωση που αυτό δεν ζητείται συγκεκριμένα από την εκφώνηση. Βέβαια η εμπειρία λέει ότι στην εκφώνηση αναφέρεται σχεδόν πάντα συγκεκριμένα μια από τις 3 επιλογές, γιατί διαφορετικά θεωρώ ότι δυσκολεύεται  πολύ η διαδικασία της διόρθωσης. Άρα μην περιορίζεστε σε κάποιον από τους 3 τρόπους και μην αφήνετε τους μαθητές να νομίζουν πως μπορεί η άσκηση να ζητάει πχ ψευδοκώδικα και αυτοί να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν Pascal χωρίς βαθμολογικές επιπτώσεις. (Τα ίδια κατ? αντιστοιχία ισχύουν και για το ΑΕΠΠ, είναι θέμα που έχουμε κατά καιρούς επίσης συζητήσει σε διάφορα σχολεία).
  2. Ως προς τα σύμβολα, τις εντολές κλπ, επιτρεπτό είναι και σωστό θεωρείται οτιδήποτε περιλαμβάνεται μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο. Επίσης δεν επιτρέπεται και θεωρείται λάθος, οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. (Τώρα για το «Τέλος_αν» στα περσινά θέματα απάντηση δεν δίνουν, αλλά ας ελπίσουμε στο μέλλον?.)

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou