Αρχείο για Απριλίου 7th, 2011

Μετά την ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου για το Νέο Λύκειο και με βάση τον Συγκριτικό Πίνακα που ακολουθεί αυτό το κείμενο, επισημαίνω κάποια πράγματα πρώτης ματιάς, που έχουν να κάνουν με την πολυσυζητημένη θέση της Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο. Διευκρινίζω ότι αναφέρομαι μόνο στη «θέση» των μαθημάτων και των ωρών πληροφορικής στην πρόταση και όχι στην πρόταση συνολικά. Για να διαμορφώσουμε μια συνολική κρίση θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αποσπασματική οπτική του «κερδίζω-χάνω» του κάθε κλάδου. Χρειάζεται να συνυπολογίσουμε τις προτάσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τις διατιθέμενες υποδομές (πχ εργαστήρια) και θεσμούς (πχ διάρκεια διδακτικής ώρας) και βεβαίως το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έρχονται αυτές οι προτάσεις. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou