Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1970

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Α΄. 28-04-1913. (+ 17-04-1970).

Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού θρόνου ανέλαβε ο Κρουτίτσης Ποιμήν.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Επίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Φιλάρετος. 24-10-1965.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ποιμήν. 17-11-1957.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ονήσιμος. 27-08-1944. (+ 31-10-1970).
  Έδρα Βλαδίμη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Βλαδίμης ανέλαβε ο Γιαροσλάβου Ιωάννης.

 2. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Ιννοκέντιος. 13-12-1953.
  Έδρα Καλλίνιν.

 3. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Φλαβιανός. 20-04-1958.
  Έδρα Γκόρκι.

 4. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Θεοδόσιος. 22-06-1958.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

Επίσκοποι

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Δονάτος. 14-06-1956.
  Έδρα Καλούγα.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 10-09-1961. (Εκλογή 01-12-1970, από Ροστόβου).
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Βόρις. 21-02-1965.
  Έδρα Ριαζάν.

 4. Ο Τούλας και Μπελιώβου Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Τούλα.

 5. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκων. 26-08-1962.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μεθόδιος. 29-08-1962.
  Έδρα Βόλογδα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Νικόδημος. 10-07-1960.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969. (Εκλογή 11-08-1970, από π. Αγίου Φραγκίσκου).
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παλλάδιος. 14-12-1930.
  Έδρα Ορέλ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Βορονέζ.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Σεραφείμ. 08-07-1962.
  Έδρα Κούρσκ.

 3. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ιωνάθαν. 28-11-1965. (Εκλογή 08-06-1970, από π. Νέας Υόρκης).
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965. (Εκλογή 25-06-1970, από Βιέννης).
  Έδρα Πένζα.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Καζάν και Μαρίισκ Μιχαήλ. 04-12-1953.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Νικόλαος. 03-04-1960.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 2. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Άστραχαν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 30-12-1962. (Εκλογή 01-12-1970, από Βερολίνου).
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Ιωνάς. 05-07-1964.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Ιώβ. 24-07-1942.
  Έδρα Ουφά.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966.
  Έδρα Πέρμη.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Ανδρέας. 25-02-1948.
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Παύλος. 07-07-1957.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Βενιαμίν. 15-07-1941.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Βενιαμίν.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παλλάδιος. 30-03-1947.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αλύπιος. 15-06-1958.
  Έδρα Βίννιτσα.

 5. Ο Χερσώνος και Οδησσού Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Χερσώνα.

 6. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 7. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961. (Εκλογή 01-12-1970, από π. Αργεντινής).
  Έδρα Χάρκοβο.

 8. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα
  Τσέρνοβιτς.

 2. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Μπογκολέπ. 09-11-1963.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 3. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 4. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Βλαδίμηρος. 09-07-1966.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 5. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 6. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Αντώνιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 7. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αλύπιος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 8. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Σάββας. 30-03-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ιωσήφ. 27-11-1932.
  Έδρα Άλμα Άτα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Γαβριήλ. 29-08-1948.
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 3. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Αντώνιος. 25-08-1963.
  Έδρα Βίλνα.

 4. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Αντώνιος. 31-05-1964.
  Έδρα Μίνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Κισινιώφ.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Σημείωση: Η Εκκλησία της Ιαπωνίας υπαγόταν μέχρι το 1970 στη Μετροπόλια. Κατόπιν σειράς συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ του Πατριαρχείου Ρωσίας και της Μετροπόλια, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τελικά το 1970 τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία. Το τμήμα της Μετροπόλια που βρισκόταν στην Ιαπωνία υπήχθη στο Πατριαρχείο Ρωσίας ως Αυτόνομη Εκκλησία της Ιαπωνίας στις 10-04-1970. Την ίδια ημέρα η Μετροπόλια ανακηρύχθηκε από το Πατριαρχείο Ρωσίας Αυτοκέφαλη Εκκλησία με τον τίτλο "Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής". Το Αυτοκέφαλο καθεστώς δεν αναγνωρίστηκε από τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και από τις περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ωστόσο οι Αρχιερείς της Μετροπόλια βρίσκονται σε κανονική λειτουργική ενότητα με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και εκπροσωπείται στη Σύνοδο Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Αμερικής (SCOBA). Δεν αναγνωρίζεται όμως ως Αυτοκέφαλη Εκκλησία.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Βλαδίμηρος. 14-10-1962.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο Θεοδόσιος. 02-11-1969.
  Έδρα Κυότο.

 2. Ο Σεντάης (χηρεύει).
  Έδρα Σεντάη.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Βορείου Γερμανίας Αλέξιος. 01-11-1960. (Προαγωγή 05-04-1970. Εκλογή 01-12-1970, από π. Φιλαδελφείας).
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Λεόντιος. 14-01-1962. (Εκλογή 01-12-1970, από Χαρκόβου).
  Έδρα Βερολίνο.

Επίσκοποι

 1. Ο Δυτικής Γερμανίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Μόναχο.

 2. Ο Ρότερδαμ Διονύσιος. 20-03-1966.
  Έδρα Ρότερδαμ.

 3. Ο Χερσονήσου Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Παρίσι.

 4. Ο Βιέννης και Αυστρίας Γερμανός. 06-12-1968. (Εκλογή 25-06-1970, από Τιχβίν).
  Έδρα Βιέννη.

 5. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 18-07-1970.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ποδόλσκ Ερμογένης. 25-12-1966.
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Π.Σ.Ε.

 2. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.  (Εκλογή 12-06-1970, από Τόκιο).
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού στο Τόκιο.

 3. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Προϊστάμενος των Πατριαρχικών ενοριών στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βασίλειος. 04-11-1921. (+ 1970).

 2. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 3. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 4. Ο π. Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Αντώνιος. 14-08-1944. (Παραίτηση 08-06-1970).

 5. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 6. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βαρλαάμ. 13-05-1945.

 7. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Ιλαρίων. 30-09-1945. (Παραίτηση 25-06-1970).

 8. Ο π. Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Βενέδικτος. 30-01-1946.

 9. Ο π. Βολυνίας και Ροβνό Παγκράτιος. 28-04-1946.

 10. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 11. Ο π. Σουμύ και Αχτύρκας Ευστράτιος. 20-11-1949.

 12. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ερμογένης. 01-03-1953.

 13. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 14. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 15. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 16. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959. (Παραίτηση 10-04-1970).

 17. Ο π. Βορονέζ και Λίπετσκ Νίκων. 12-03-1959.

 18. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 19. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").
Σημείωση: Η Εκκλησία της Ιαπωνίας υπαγόταν μέχρι το 1970 στη Μετροπόλια. Κατόπιν σειράς συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ του Πατριαρχείου Ρωσίας και της Μετροπόλια, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τελικά το 1970 τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία. Το τμήμα της Μετροπόλια που βρισκόταν στην Ιαπωνία υπήχθη στο Πατριαρχείο Ρωσίας ως Αυτόνομη Εκκλησία της Ιαπωνίας στις 10-04-1970. Την ίδια ημέρα η Μετροπόλια ανακηρύχθηκε από το Πατριαρχείο Ρωσίας Αυτοκέφαλη Εκκλησία με τον τίτλο "Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής". Το Αυτοκέφαλο καθεστώς δεν αναγνωρίστηκε από τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και από τις περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ωστόσο οι Αρχιερείς της Μετροπόλια βρίσκονται σε κανονική λειτουργική ενότητα με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και εκπροσωπείται στη Σύνοδο Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Αμερικής (SCOBA). Δεν αναγνωρίζεται όμως ως Αυτοκέφαλη Εκκλησία.

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 3. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 4. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952. (Προαγωγή 07-03-1970).
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Βιργινίας Αμβρόσιος. 11-09-1955.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 6. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Σίτκας και Αλάσκας Θεοδόσιος. 06-05-1967.
  Έδρα Σίτκα.

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας (χηρεύει).
  Έδρα Βοστώνη.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον Ιωάσαφ. 07-04-1968.
  Βοηθός της Επισκοπής Μοντρεάλης.

 2. Ο Βασιγκτώνος Δημήτριος. 22-06-1969. (από Μπέρκλεϋ).
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021.