Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Η Φυσική στην Γ΄ Λυκείου

       

Φυσική Κατεύθυνσης

    

Η ωραιότερη καμπύλη του Κόσμου

Η ΑΡΜΟΝΙΑ μιας ΚΙΝΗΣΗΣ       

                                                                                           

Το φαινόμενο ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

 Εννοιακή ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 

 

Γιατί αρμονική;  Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ       

Η αδικημένη έννοια ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ  

Θα παίζει πάντα τον δικό του σκοπό

Η έννοια ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη διδασκαλία του φαινομένου σε μαθητές Τρίτης Λυκείου

 

 

Το φαινόμενο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

 και η διδασκαλία του

Συντονισμός. Οι δύο διαφορετικές καμπύλες

Σύνθεση ταλαντώσεων. Τα μαθητικά «όχι στην αποστήθιση»

 

Η έννοια ΚΥΜΑ ως διδακτικό αντικείμενο

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Πώς παρουσιάζεται η έννοια σε σχολικά βιβλία άλλων χωρών;         

Ένα ΣΧΕΔΙΟ για τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

   η γέφυρα προς την ΕΜΠΕΙΡΙΑ          η Εννοιακή ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

 η αξιοποίηση των animations          το μοντέλο «ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ»

η  προσφυγή στα  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ       η διδασκαλία των ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ   

 

Το ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ     

η ΑΛΓΕΒΡΑ, η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, η ΦΥΣΙΚΗ και η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις

                  

Τα ηλεκτρομαγνητικά και η ηλεκτρομαγνητική 

               

ΠΕΔΙΟ   ΚΥΜΑ   ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ                                     

 Εννοιακές αποσαφηνίσεις. 

Διδακτικοί μετασχηματισμοί.

 

 

Μηχανική του ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

   Προτάσεις για τη διδασκαλία της

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ         ΣΤΑΤΙΚΗ            ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Τα φαινόμενα :

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ,  ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ,  ΚΥΛΙΣΗ,  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  

 

Οι έννοιες:

ΓΩΝΙΑ, ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ,

ΡΟΠΗ μιας δύναμης,

 ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, 

ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Η έννοια ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ ως αντικείμενο διδασκαλίας

 Η Φυσική και η Γεωμετρία της έννοιας

 Στροφορμή για κάθε ηλεκτρόνιο

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Οι νόμοι:  Τα ερωτήματα

ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ      ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ

 

Και 11 ακόμα ερωτήσεις        Και  20 ερωτήματα για το φαινόμενο ΚΥΛΙΣΗ

 

Τέσσερα νέα προβληματα Μηχανικής

Τρία νέα προβλήματα Μηχανικής

 

 


Συμπλήρωμα : Η Φυσική στην Τρίτη Λυκείου ΙΙ

Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ Φυσικής και η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ

Τέσσερα προβλήματα 

Η Μηχανική του rigid body  και η διδασκαλία της στην Τρίτη Λυκείου.

Παρατηρήσεις στο σχολικό βιβλίο 

Τρία ερωτήματα σε ζητήματα Μηχανικής 

 


Η Φυσική στην Τρίτη Λυκείου ΙΙΙ

Το φαινόμενο  ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

 45  προβλήματα    20 ερωτήσεις

Η έννοια ΚΥΜΑ και το φαινόμενο ΣΥΜΒΟΛΗ

  22  προβλήματα   13 ερωτήσεις

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το φαινόμενο ΔΙΑΘΛΑΣΗ

  25 προβλήματα

 MHXANIKH του στερεού

34 προβλήματα

4 προβλήματα

Τρία προβλήματα Μηχανικής

 

Το φαινόμενο Doppler

και η διδασκαλία του

1.  Η  οικοδόμηση των ΕΝΝΟΙΩΝ 

2.  Η  λογική σύνδεση  του ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ με τις ΕΝΝΟΙΕΣ 

3.  Τα εμπειρικά δεδομένα μέσα από την ιστορική του διαδρομή

4.  Στην  Τεχνολογία και στην Επιστήμη

 

Ερωτήσεις και δύο προβλήματα

Φυσική κατεύθυνσης  Γ΄Λυκείου.

Τα θέματα στις εξετάσεις 2008.

οι λύσεις και τα σχόλια

 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  2009

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ και οι ΛΥΣΕΙΣ

 

το πρόβλημα με το στιγμιότυπο κύματος. 2009

 

 


                   

η ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας
στην Τρίτη Λυκείου    


 

 

 

Σημειώσεις

 Το φαινόμενο ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ.  Η έννοια ΚΥΜΑ.  Η έννοια ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

    Το φως και τα φαινόμενα.  Θεωρίες για τη φύση του φωτός

    Οι έννοιες  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ,    ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

Το φαινόμενο ΔΙΑΘΛΑΣΗ          

1. Απλές σημειώσεις            2. Γι α όσους θέλουν περισσότερα 

Το φαινόμενο ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

η ΑΝΑΛΥΣΗ του ΦΩΤΟΣ.           Σχέδιο μαθήματος

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Οι ενδοσχολικές περιπέτειες του ουράνιου τόξου   

           και το βιβλίο του Παύλου Μίχα

τα ΦΑΣΜΑΤΑ εκπομπής και απορρόφησης

Το πλανητικό μοντέλο του Rutherford.  

Το μοντέλο του Bohr.

Ακτίνες Χ.             Το φαινόμενο ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Το φαινόμενο ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΧΑΣΗ .

ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΜΑΖΑ στη Θεωρία της Σχετικότητας.

Τι συμβαίνει σε μια ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ;

Διατηρείται η ΕΝΕΡΓΕΙΑ,  αλλά «ποια ΕΝΕΡΓΕΙΑ»;

 Διατηρείται η ΜΑΖΑ, αλλά «ποια ΜΑΖΑ»;