Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Δενδροφυλλοσκόπος

Phylloscopus collibita

Λέγεται και σουιτάκι γιατί το κελάιδισμά του μοιάζε με σου-ιτ. Φωτο: Νέα Ιωνία

Share

You must be logged in to post a comment.