Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ρανουγκουλίδες

Στο φυτολόγιο περιγράφονται η Ανεμώνα Anemone coronaria, ο Καπουτσίνος Consolida ajacis, το Μικρό χελιδόνιο DSCN6799, η Αγράμπελη, η Νιγέλλα DSCN8373, η Νεραγκούλα Φώτο: Ζάκυνθος (Johnny), το Δελφίνιο DSCN9489, το Αγριόκλημα Clematis flammula.

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Ρανουγκουλίδες (Ranunculaceae, Hahnenfu?gew?chse / Buttercups)

Share