Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Αμπελίδες

(Αμπέλι DSCN3372, Αμπέλοψις DSCN8882)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Αμπελίδες (Vitaceae, Weinrebengew?chse / Grape-Vines)

Share