Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Λιοστρόφι

Οικογένεια: Ευφορβιίδες (Euphorbiaceae, Wolfsmilchgew?chse / Spurges)
Chrozophora [...]

Share

Λαψάνα

Οικογένεια: Βρασικίδες ή Σταυροφόρα (Brassicaceae, Kreuzbl?tler / Crucifers)
Hirschfeldia [...]

Share

Κάνναβις

Οικογένεια: Cannabaceae
Κάνναβις η ήμερος (Cannabis [...]

Share

Καρυδιά

Οικογένεια: Juglandaceae, Walnussgew?chse / Walnuts
Γιούγκλανς η βασιλική (Juglans [...]

Share

Κρόκος

Οικογένεια: Ιριδίδες (Iridaceae, Irisgew?chse / Irises)
Κρόκος ο ήμερος (Crocus [...]

Share

Κάσσια

Οικογένεια: Φαβίδες (Fabaceae, Schmetterlingsbl?tler / Legumes)
Cassia [...]

Share

Ακονιζιά

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σϋνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Διτρίχια η ιξώδης (Dittrichia [...]

Share

Πουρνάρι

Οικογένεια: Φηγίδες (Fagaceae, Buchengew?chse / Beeches)
Δρυς η κοκκοφόρος (Quercus [...]

Share

Καπνόχορτο

Οικογένεια: Παπαβερίδες (Fumariaceae, Erdrauchgew?chse / Fumitories)
Fumaria capreolata και Fumaria [...]

Share

Ρεζεντά

Οικογένεια: Resedaceae, Resedagew?chse / Mignonettes
Reseda [...]

Share

Αλκάννα

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)
Alkanna [...]

Share

Βοιδόγλωσσα (Άγχουσα)

Οικογένεια: Βοραγινίδες (Boraginaceae, Borretschgew?chse / Borrages)
Anchusa [...]

Share

Ανθέμιδα

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα (Asteraceae, Korbbl?tler / Composites)
Ανθέμιδα η βαφική (Anthemis [...]

Share

Νούφαρο

Οικογένεια: Νυμφαιίδες (Nymphaeaceae, Seerosengew?chse / Water-Lilies)
Νυμφαία η λευκή (Nymphaea [...]

Share

Σαμπούκος ή κουφοξυλιά

Οικογένεια: Caprifoliaceae, Gei?blattgew?chse / Honeysuckles
Sambucus nigra
…ή και αφροξυλιά, φροξυλάνθη, ζαμπούκος… [...]

Share

Μολόχα

Οικογένεια: Μαλβίδες (Malvaceae, Malvengew?chse / Mallows)
Μάλβα η δασική ή η άγρια (Malva [...]

Share