Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Crassulaceae

Στην ελληνική χλωρίδα υπάρχουν είδη του γένους Rosularia, αρκετά Sedum, και μερικά του γένους Umbilicus. Στο φυτολόγιο φιλοξενούνται τα: Σέδο ή Αμάραντο Sedum diffusum DSCN5306 (2 άγρια και ένα διακοσμητικό), Ουμπιλίκος Ουμπίλικος ο οριζόντιος.

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Crassulaceae, Dickblattgew?chse / Stonecrops

Share