Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Πανίδα

Κατσουλιέρης

Galerida cristata (Κορυδαλλός ο λοφιοφόρος)

Φωτο: Λέχαιον

Share

You must be logged in to post a comment.