Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Ελαιίδες

(Ελιά DSCN8695, Γιασεμί Γιάσμινον το φαρμακευτικόν, Μπουγαρινιά ? Φουλιά Μπουμπούκι μπουγαρινιάς, Πασχαλιά (Σύριγγα) DSCN5052, Λιγούστρο DSCN8754)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Ελαιίδες (Oleaceae, ?lbaumgew?chse / Ashes)

Share