Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Γερανιίδες

Οικογένεια που περιλαμβάνει τόσο τα διακοσμητικά γεράνια (τα οποία είναι του γένους Pelargonium), όσο και τα «αγρια» Geranium και Erodium με πολλά είδη στην Ελληνική φύση, όλα πόες με μαλακούς βλαστούς,

Στο Φυτολόγιο περιλαμβάνονται τα:

Γεράνιον Geranium molle, Πηρουνιά DSCN7762 ,μερικά καλλωπιστικά γεράνια DSCN6750. και η υπέροχη αρμπαόριζα DSCN9048 mikri.

Δείτε και τη συλλογή του Guenther.

Share