Ο καιρός

O καιρός σήμερα

Μερικά από Πόρτο Ράφτη

Μερικά από Λέχαιο

Βερβενίδες

(Λουίζα DSCN9093, Λυγαριά Vitex agnus-castus, Λαντάνα DSCN9839, ΣταυροβότανοDSCN0714)

Δείτε και τη συλλογή του Guenther: Βερβενίδες (Verbenaceae, Eisenkrautgew?chse / Verbenas)

Share